FLC Faros trả cổ tức 20%, đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng năm 2018

Trong năm 2017, FLC Faros đã tạo tiếng vang trong hoạt động tổng thầu thi công
(PLO) - Ngày 2/4/2018 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên, với việc thông qua tất cả tờ trình. Đặt mục tiêu doanh thu ở mức 5.500 tỷ đồng trong năm 2018, đại hội cũng thông qua việc chi trả cổ tức 20% cho các cổ đông và nâng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng.