Thu nhập khủng mùa noel, cả vụ phát quà 500 cháu

Thu nhập khủng mùa noel, cả vụ phát quà 500 cháu
Mai đã là ngày lễ Giáng sinh, các cửa hàng đồ chơi cũng nhờ thế mà vào mùa. Nhiều cửa hàng bán hàng không kịp nghỉ, phải huy động thêm cả người nhà ra để gói quà, ship hàng hay đóng làm ông già Noel.