Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Sứ mệnh phát triển đất nước cần chính sách đột phá về nhân lực chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội ngũ lãnh đạo có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chính sách nếu không ngang tầm nhiệm vụ thì đất nước sẽ trì trệ và lãng phí rất lớn nguồn nhân lực. Vì vậy, cán bộ cấp chiến lược phải có trình độ vượt trội; nhân lực chất lượng cao sẽ thực hiện hiệu quả sứ mệnh phát triển đất nước.
Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp mang tính quyết định

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Bên cạnh việc hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển - trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, “ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…”.

Đánh giá cao những nội dung đề ra tại Nghị quyết, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, khóa XI, XII cho rằng, những giải pháp mà Đại hội XIII đưa ra được dư luận rất đồng tình, ủng hộ “vì rất đúng và trúng”. Theo ông Cuông, chúng ta đã trải qua giai đoạn tăng trưởng bằng số lượng và bằng lao động giá rẻ thì hiện nay phải là lao động chất lượng cao, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, chuyển đổi số… 

“Trước đây, các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động thủ công, giản đơn. Nhưng nếu cứ phát triển theo hướng đó thì đất nước không có đột phá và không đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, là đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Kèm theo các mục tiêu này, Đảng ta đã đề ra những giải pháp, chiến lược, trong đó giải pháp về nhân lực mang tính quyết định nhất. Vì chỉ có nhân lực chất lượng cao mới thực hiện được sứ mệnh này” - ông Cuông nhấn mạnh.

Phân tích thêm, ông Cuông cho hay, muốn phát triển phải đi vào chiều sâu và vận dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ; trong khi đó, muốn áp dụng được khoa học công nghệ hiện đại thì phải có đội ngũ lao động chất lượng cao. Đối với lĩnh vực quản lý lại có ý nghĩa rất quyết định. Bởi vậy, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Ông Cuông cho rằng, đây là “giới tinh hoa của đất nước”, đất nước có phát triển được hay không đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ này, vì họ có nhiệm vụ hoạch định chiến lược và đường lối phát triển của đất nước. “Người ta vẫn nói: Một người lo bằng cả kho người làm. Đất nước chờ đợi những người đứng đầu, giương cao ngọn cờ cho các tầng lớp nhân dân đi theo” - ông Cuông bày tỏ.

Vẫn theo lời ông Cuông, nếu đội ngũ lãnh đạo có nhiệm vụ hoạch định chiến lược, chính sách không đáp ứng được nhu cầu, không ngang tầm nhiệm vụ thì đất nước sẽ trì trệ và lãng phí rất lớn về trí tuệ, nhân lực chất lượng cao. Cho nên cấp chiến lược phải có trình độ vượt trội. Vừa qua, chúng ta đã xây dựng được một tập thể Ban Chấp hành Trung ương rất công phu, qua nhiều bước chọn lựa, trải qua nhiều năm quy hoạch, đào tạo,… Do đó, sau Đại hội Đảng XIII, dư luận rất đồng tình, phấn khởi khi chúng ta chọn lựa được đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xứng tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phải biết vận dụng sáng tạo

Một vấn đề đặt ra là các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp… phải xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao như thế nào để khi cấp trên vạch ra đường lối, chính sách thì phải có những người đủ trình độ, năng lực tổ chức thực hiện; phải biết vận dụng và sáng tạo tùy vào tình hình trong nước, quốc tế… Bởi lâu nay, vấn đề tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn còn hạn chế. Nhất là hiện nay khi Việt Nam đang mở rộng quan hệ sâu rộng với nhiều nước trên thế giới. Rất nhiều hiệp định thương mại được ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài. Để có được các hiệp định thương mại này là kết quả qua nhiều năm đàm phán. Cơ hội rất lớn nhưng thách thức cũng nhiều, do vậy đội ngũ cán bộ của chúng ta có đáp ứng được không, có thực thi được các hiệp định này để tranh thủ thời cơ và vận hội trong phát triển hay không? Đây là vấn đề đang được đặt ra.

Giải bài toán này, theo ông Lê Văn Cuông, trước hết chúng ta phải phải soát xét lại toàn bộ quá trình, đánh giá thực trạng về đội ngũ cán bộ, xem chúng ta đang đứng ở vị trí nào của thế giới, để từ đó xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ cho cân đối, hài hòa; không chỉ tập trung vào một vài lĩnh vực mà “để trống” lĩnh vực khác. Sự phát triển phải toàn diện giữa các lĩnh vực. 

Thứ hai, phải xây dựng cơ chế, chính sách để phát hiện và trọng dụng người tài một cách kịp thời. “Chúng ta thường nói “đất nước ta bao giờ cũng có người tài”. Vậy thì bây giờ phải bằng những chính sách cụ thể, bằng quy trình cụ thể để phát hiện người tài chứ không thể nói chung chung. Nếu nói chung chung trên diễn đàn hay trong báo cáo mà trên thực tế lại chưa đưa vào cuộc sống, chưa trở thành động lực để nhân tài phát huy sở trường đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thì hiệu quả của chính sách chưa phát huy tác dụng” - ông Cuông nhận xét.

Giải pháp thứ ba mà ông Cuông nhắc đến là đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng hệ thống các trường đào tạo nhân tài chất lượng cao để bồi dưỡng ngay từ trong các cấp học phổ thông đến đại học và trên đại học (trong đó có cả công nhân chất lượng cao) theo tiêu chuẩn quốc tế. “Các nước đầu tư vốn FDI vào Việt Nam đòi hỏi công nhân chất lượng cao mà nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu này thì đầu tư của họ sẽ hạn chế” - ông Cuông nói. 

Vì vậy, Nhà nước và các doanh nghiệp phải cùng phối hợp thực hiện. Các doanh nghiệp phải vào cuộc chứ không thể trông chờ Nhà nước; ngay cả người dân muốn có thu nhập cao cũng phải vào cuộc, phải huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ này chứ không trông chờ một ai. Làm được như vậy thì việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống chắc chắn sẽ thành công.

Vân Anh (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Quang cảnh Tọa đàm.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...

Đọc thêm

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.