Từ khóa: #đội ngũ trí thức

Tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy vai trò, sức cống hiến

Hình ảnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. (Ảnh VGP)
(PLVN) - Để tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới, các chuyên gia kiến nghị cần có những chương trình cụ thể trong từng giai đoạn, từng năm, phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng địa phương; phải có đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng để đội ngũ trí thức yên tâm cống hiến.

Chủ tịch nước: 'Một dân tộc không thể tự hào vươn ra thế giới nếu không có đội ngũ trí thức tài năng'

Chủ tịch nước: 'Một dân tộc không thể tự hào vươn ra thế giới nếu không có đội ngũ trí thức tài năng'
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam luôn chú trọng thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh để nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, xem đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững...

Xây dựng đội ngũ trí thức trong bối cảnh mới: Phải có đầu tư xứng đáng cho nghiên cứu khoa học

Xây dựng đội ngũ trí thức trong bối cảnh mới: Phải có đầu tư xứng đáng cho nghiên cứu khoa học
(PLVN) -  Nhấn mạnh về tầm quan trọng của chính sách trọng dụng nhân tài trong việc xây dựng đội ngũ trí thức, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, trước hết phải đánh giá đầy đủ vai trò và đóng góp của đội ngũ trí thức cho đất nước, từ đó có chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần xứng đáng.