Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

(PLVN) -Ngày 17/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân với sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Lê Vệ Quốc.

Đánh giá khái quát kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc khẳng định công tác PBGDPL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, địa phương, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn. Hình thức PBGDPL đã được thể hiện đa dạng, phong phú, thể hiện màu sắc, văn hóa của từng vùng miền đem lại hiệu quả thiết thực.

Số lượng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từng bước được cải thiện, nâng cao, đảm bảo ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Nguồn lực tài chính và việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và triển khai tương đối hiệu quả. Với những kết quả tích cực đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ảnh 1
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL ở một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức, còn dàn trải, hình thức, thiếu thực chất. Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn…

Ông Quốc nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội với nhiều thông tin không chính xác thì việc tiếp tục tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL là vô cùng thiết. Do đó, đặt ra yêu cầu nghiên cứu, ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ảnh 2
 

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa cho biết: Dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW gồm 16 mục tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ. Bao gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động PBGDPL; gắn đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan tham mưu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong giai đoạn mới với xây dựng, kiện toàn đội ngũ người làm công tác PBGDPL; hoàn thiện cơ chế tài chính tốt cho công tác PBGDPL; tổ chức triển khai tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp về công tác PBGDPL.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ảnh 3
 

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Thị Anh, cần làm rõ kết quả sau 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW đồng thời đánh giá những mặt chưa làm được để khắc phục, đưa vào Chỉ thị thay thế. Góp ý cụ thể nội dung, bà Mai Thị Anh cho rằng Dự thảo quy định “quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ người làm công tác PBGDPL biết tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ” còn chung chung; cần tách bạch giữa đội ngũ người làm công tác PBGDPL ở vùng miền núi, dân tộc, biết tiếng dân tộc với đội ngũ người làm công tác PBGDPL nói chung nhưng biết ngoại ngữ, biết tiếng dân tộc.

Về vấn đề phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp trong việc nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường, tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật, bà Mai Thị Anh lưu ý điểm c khoản 1 Điều 32, Luật giáo dục năm 2019 quy định UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Do đó, cần nghiên cứu kỹ để không vượt thẩm quyền.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ảnh 4
 

Còn ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh Chỉ thị thay thế cần nêu mạnh mẽ, trực diện hơn các vấn đề mới so với Chỉ thị số 32-CT/TW đồng thời cần bổ sung thêm quan điểm xác định công tác PBGDPL vừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, Dự thảo Chỉ thị cần kết cấu ngắn gọn hơn với 6 mục gồm các nội dung: nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; nội dung PBGDPL; hình thức PBGDPL; nguồn lực phục vụ công tác PBGDPL; công tác phối hợp; tổ chức thực hiện.

Đề cập đến vấn đề khó khăn nhất hiện nay trong công tác PBGDPL đó là cơ chế tài chính hỗ trợ cho công tác này còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, đại diện Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đề nghị dự thảo Chỉ thị cần quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, các cơ quan tài chính địa phương để việc triển khai đảm bảo khả thi. Còn đại diện Bộ Công an lưu ý thêm: Dự thảo Chỉ thị cần gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cùng với các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính. 

Kim Quy
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nguyễn Thị Thược vị Giám đốc tâm huyết với ngành Tư pháp xứ Tuyên

Bà Nguyễn Thị Thược báo cáo công việc với đoàn công tác của Bộ Tư Pháp thăm và làm việc tại Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang
(PLVN) - 53 tuổi đời với gần 30 năm công tác trong ngành Tư pháp, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, kiên quyết “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cho nhân dân noi theo. Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp được đồng nghiệp mệnh danh là “Bông hồng thép” của ngành Tư pháp xứ Tuyên.

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng

Quận 5: Cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” 38 Vạn Tượng
(PLVN) -Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 5 TPHCM đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thành công vụ “ trả lại mặt bằng” buộc 05 tổ chức, hộ kinh doanh bàn giao tại mặt bằng tại số 38 Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5 cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông quản lý, sử dụng.

Thầy Nguyễn Quang Hà và niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu khoa học

Thầy Nguyễn Quang Hà phát biểu tại Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
(PLVN) -  Là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng với PGS.TS, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hà, nghiên cứu khoa học là niềm đam mê đặc biệt của bản thân ông. Niềm đam mê ấy được nuôi dưỡng từng ngày trên giảng đường đại học để tiếp tục truyền lửa và cảm hứng đến cho nhiều thế hệ sinh viên nhà trường, giúp các em phát triển tư duy, phẩm chất và kỹ năng nghề nghiệp, tự tin hội nhập thời kỳ công nghiệp 4.0.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.
(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh hội thảo
(PLVN) -Sáng 26/5, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo “Góp ý Đề án đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc; Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngô Quỳnh Hoa đồng chủ trì hội thảo.

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.
(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
(PLVN) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, nhằm giúp các học viên nắm vững các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của hoạt động tố tụng và một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên Tư pháp, đặc biệt là về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.