Hôm nay (1/7) bắt đầu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II

Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II được thực hiện trên phạm vi lớn.
(PLVN) -Từ ngày 1 - 30/7/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn II, trên phạm vi toàn bộ các xã/ phường/ thị trấn rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.