Những hoạt động xã hội mang đầy tính nhân văn của EVN Vĩnh Phúc

Những hoạt động xã hội mang đầy tính nhân văn của EVN Vĩnh Phúc
(PLO) - Bên cạnh việc đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, công ty Điện lực Vĩnh Phúc thường xuyên duy trì thực hiện tốt các cuộc vận động đóng góp, ủng hộ từ thiện vì cộng đồng.