Đề xuất cụ thể về thẩm quyền, trình tự Thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Công an vừa trình dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân để lấy ý kiến nhân dân.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Thẩm quyền ra quyết định thanh tra

Theo dự thảo của Bộ Công an, Thông tư này quy định về nguyên tắc, hình thức, thẩm quyền, trình tự tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Về thẩm quyền ra quyết định thanh tra theo kế hoạch, theo dự thảo Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thanh tra trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) và những cuộc thanh tra liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Chánh Thanh tra Bộ Công an ra quyết định thanh tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an đối với cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước hoặc liên quan đến nhiều địa phương; cơ quan, tổ chức ở Trung ương; cơ quan, tổ chức ở địa phương. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ra quyết định thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền được giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thanh tra những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý khi cần thiết hoặc thanh tra các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh quản lý và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo đề nghị của Chánh Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chánh Thanh tra Công an tỉnh ra quyết định thanh tra những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Công an tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, hoạt động của Đoàn thanh tra phải được thể hiện trong nhật ký Đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm trực tiếp ghi nhật ký hoặc giao cho thành viên Đoàn thanh tra ghi nhật ký bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, rõ ràng, phản ánh đầy đủ công việc diễn ra trong quá trình thanh tra.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải tổ chức công bố quyết định thanh tra. Sau khi công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo lịch đã thống nhất tại buổi công bố quyết định thanh tra. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra (trừ trường hợp phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền), người ra quyết định thanh tra phải ban hành kết luận thanh tra.

Thời hạn công khai kết luận thanh tra

Về công khai kết luận thanh tra, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản thông báo cho đối tượng thanh tra về việc tổ chức công khai kết luận thanh tra theo sự chỉ đạo của người ban hành kết luận thanh tra. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành, kết luận thanh tra phải được công khai, trừ kết luận thanh tra có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Theo dự thảo Thông tư, việc công khai kết luận thanh tra thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và quy định sau: Công bố kết luận thanh tra tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra kết luận thanh tra hoặc người được ủy quyền, đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo. Việc công bố kết luận thanh tra tại cuộc họp phải được lập thành biên bản để lưu hồ sơ cuộc thanh tra và giao cho đối tượng thanh tra. Trường hợp đã lấy ý kiến vào dự thảo thì gửi kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra biết và tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu trong kết luận.

Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo quy định tại điểm a khoản này, người ký kết luận thanh tra phải thực hiện ít nhất một trong các hình thức sau đây nếu kết luận thanh tra không có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, gồm: báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Thời gian thông báo trên báo nói, báo điện tử ít nhất 2 lần; trên báo hình ít nhất 2 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 1 số phát hành; thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiến hành thanh tra hoặc cơ quan Công an cùng cấp ít nhất 5 ngày liên tục; giao cho đối tượng thanh tra tự niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc; thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục.

Cuối cùng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm cung cấp một phần hoặc toàn bộ kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

Phạm Diệu
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Từ 23/7/2021: Thí điểm chính sách quản lý đất quốc phòng kết hợp xây dựng kinh tế

(PLVN) - Từ ngày 23/7/2021, Thông tư 58/2021/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Đọc thêm

Đề xuất điều kiện chuyển đổi khu công nghiệp thành khu đô thị

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số nội dung quy định mới để đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành cũng như thực tế đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian qua.

Đề xuất mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Đề xuất mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
(PLVN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Quy định dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản để ngăn trục lợi quỹ BHXH

Người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ tại cơ quan bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Hải Dương)
(PLVN) - Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh, pháp luật về bảo hiểm xã hội, gây thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1511/BHXH-CSXH gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

Sửa quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giáo dục

Ảnh minh họa
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ này.

Từ hôm nay, đi khám không cần mang theo thẻ BHYT

Ứng dụng "VssID - Bảo hiểm xã hội số" sẽ thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy.
(PLVN) - Đi khám chữa bệnh không cần mang theo thẻ BHYT; Cá nhân được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, đốt vàng mã phải đúng nơi quy định; Đấu giá kho số... là những quy định rất thiết thực trong đời sống hàng ngày, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/6)

Nghiên cứu xây dựng Luật Đăng ký và quản lý tài sản

Nghiên cứu xây dựng Luật Đăng ký  và quản lý tài sản
(PLVN) - Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng Luật Đăng ký và quản lý tài sản.

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên dự án đầu tư chăm lo đời sống của người dân.

Hình minh họa.
(PLVN) - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng lưu ý các địa phương  quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.