Đề xuất COVID-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng BHXH

Đề xuất COVID-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng BHXH
Bộ Y tế đang dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Theo đó, trong dự thảo đề xuất 6 nhóm ngành, nghề có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao được đề xuất là bệnh nghề nghiệp hưởng BHXH...