Đồng Tháp: Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Đồng Tháp: Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
(PLVN) - Để tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 297/KH-UBND của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030, Công văn số 416/UBND-THVX về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.