Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 19/1, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình. Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII và các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khắc phục những khó khăn, ngành Tư pháp Quảng Bình đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật.

Cụ thể, ngành tư pháp tỉnh Quảng Bình đã ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong năm 2021, Sở Tư pháp Quảng Bình đã thẩm định 69 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình (tăng 130% so với cùng kỳ năm 2020); góp ý 48 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và 16 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 1

Ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp cùng các sở, ngành liên quan đã tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề cải cách thủ tục hành chính. Qua rà soát đã xử lý và kiến nghị HĐND tỉnh xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) đối với 21 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc quy định liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ngành tư pháp Quảng Bình đã tích cực đổi mới mạnh mẽ, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như: Zalo, Fanpage, Facebook.... Trong đó, chú trọng lựa chọn hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, quan tâm hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, các đối tượng đặc thù.

Đáng chú ý, trong năm 2021, ngành Tư pháp đã thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, nhận diện các vướng mắc về mặt pháp lý trong công tác cách ly, điều trị, chế độ, chính sách liên quan. Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 10.616 hội nghị, cuộc họp cho hơn 1,4 triệu lượt người; tổ chức 187 cuộc thi với hơn 235 nghìn lượt người tham gia; in ấn phát hành hơn 448 nghìn tài liệu...

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 2

Ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Tiến hành kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật với hơn 75 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 180 báo cáo viên cấp huyện, 1.666 tuyên truyền viên cấp xã. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đến nay cũng đã được kiện toàn với 48 thành viên và tổ thư ký có 6 thành viên. Trong đó, Sở Tư pháp Quảng Bình đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan. Tích cực chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo nghiêm túc, có chất lượng.

Đối với các lĩnh vực như quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý nhà nước về pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua khen thưởng... được toàn ngành tư pháp triển khai đúng theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 3

Ông Hồ An Phong trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Lê Sơn - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự phối hợp hiệp đồng của Sở Tư pháp với các cấp, các ngành trong năm 2021 để thực hiện một cách toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2022 được xem là năm bản lề hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp. Tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn quốc năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng đối với ngành Tư pháp, đặc biệt là công tác xây dựng đảng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Do đó, ngành Tư pháp cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt hơn, hướng về cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, tạo lập môi trường pháp lý công khai, minh bạch, thuận lợi trong phát triển kinh – tế xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tư pháp. Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động của ngành Tư pháp. Đảm bảo hệ thống cơ quan tư pháp từ tỉnh đến xã thực sự vững mạnh, có đủ năng lực giúp chính quyền quản lý công tác tư pháp và thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương. Tập trung khắc phục những khó khăn, khuyết điểm, triển khai toàn diện, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 4

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 5

Ông Hồ An Phong trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Sở Tư pháp Quảng Bình.

Dấu ấn trong công tác Tư pháp Quảng Bình ảnh 6
Ông Trần Chí Tiến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" cho các cá nhân có nhiều đóng góp đối với ngành tư pháp.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho ngành tư pháp cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp Quảng Bình.

Bảo Thiên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.