Dấu ấn Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.
(PLO) - Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác dân vận đã và đang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính trị từ cơ sở, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

Sáng 26/1, Cục Dân vận Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác dân vận của Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở năm 2017.

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội với các bộ, ban, ngành trung ương thành các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động với địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực như: Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với hơn 76.000 buổi cho hơn 30.000 lượt người.

Duy trì hoạt động kết nghĩa với hơn 10.000 đầu mối cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội (CT,XH); giúp dân hơn 1 triệu ngày công; làm gần 500km đường giao thông; làm mới, sửa chữa gần 3000 nhà; giúp xóa đói, giảm nghèo hơn 4.000 hộ, phụng dưỡng gần 2.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Các đơn vị đã huy động hơn 4.000 phương tiện, gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 300.000 ngày công lao động, giúp sơ tán hơn 40.000 lượt người dân và hơn 16.000 phương tiện đến nơi an toàn; gần 1.500 rừng cháy được cứu; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 600.000 lượt người; tham gia xây dựng hơn 3.000 xã, phường vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, biên giới, hải đảo; tham gia củng cố gần 12.000 tổ chức chi bộ và tổ chức CT,XH…

Các đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, đơn vị.

Toàn quân tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; chủ động giúp dân xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu, công cụ sản xuất, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Các tổ, đội công tác tích cực hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác nông-lâm-ngư nghiệp cho nhân dân, góp phần giúp dân ổn định đời sống. Các cơ quan, đơn vị luôn là lực lượng nòng cốt giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường... thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố đoàn kết quân dân.

Công tác dân vận của toàn quân trong năm qua đã có những bước phát triển mới cả về quy mô cũng như hình thức hoạt động. Đến nay, các đơn vị biên phòng đã giới thiệu 1.208 cán bộ thuộc các tổ, đội công tác địa bàn của các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn, bản biên giới. Hoạt động của cán bộ biên phòng góp phần xóa nhiều thôn, bản trắng đảng viên, trắng chi bộ. Cùng với đó, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cũng được các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh. Đã có 28.845 tổ tự quản, 793.853 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, xóm, bản biên giới. 

Còn Binh đoàn 15 thì đẩy mạnh mô hình “Gắn kết hộ”. Các cặp hộ người Kinh đã hỗ trợ hộ người dân tộc thiểu số phương thức phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh; từ đó nhiều mô hình sản xuất giỏi ra đời. Binh đoàn đã thu hút được hàng nghìn lao động là người dân tộc thiểu số vào làm công nhân hoặc nhận khoán vườn cây của đơn vị, tạo ra những nhân tố mới trong xây dựng thôn, làng văn hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ đó, người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Với đặc điểm của vùng cao Tây Bắc, trải rộng trên địa bàn 9 tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với Trung Quốc, Lào; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra rất nặng nề; trình độ dân trí không đồng đều; kinh tế, văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của cả nước….

Ngành Dân vận lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng hệ thống chiến sĩ dân vận bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không di dịch cư tự do.

Công tác dân vận đã hướng vào những địa bàn trọng điểm, chiến lược, khó khăn, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực chính trị trên từng địa bàn.

Công tác dân vận đã góp phần vào giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua công tác dân vận đã làm chuyển biến tiến bộ về nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2018, Cục Dân vận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Quân đội tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng, củng cố cơ quan và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp... 

Đọc thêm

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lãnh đạo các nước gửi Điện, Thư, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) -  Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo các nước đã gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, bạn bè quốc tế đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mẫu mực trong lòng dân
(PLVN) - Là người chiến sĩ cộng sản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tác phong sâu sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, đồng chí; sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo, lý luận xuất sắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương).
(PLVN) - Trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản kiên cường; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Hà Nam. (Ảnh trong bài: Minh Tú)
(PLVN) - Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Với trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) đã đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 4: Hoàn thiện cơ chế để kiều bào đóng góp hơn nữa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Dương Tiêu).
(PLVN) - Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đã mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy, huy động nguồn lực to lớn của người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra.

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh bình dị mà cao quý của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”, trong tiếc thương vô hạn, cộng đồng mạng truyền nhau lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (tháng 11/2021). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Hội thảo khoa học '70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam'

Hội nghị Geneva năm 1954. (Ảnh tư liệu Bộ Ngoại giao).
VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, sáng nay Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “70 năm Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (21/7/1954 - 21/7/2024).

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số

Thủ tướng: Phát huy vai trò tiên phong để tăng tốc, bứt phá chuyển đổi số
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều quan trọng nhất, mang tính quyết định nhất để thúc đẩy chuyển đổi số thời gian tới là vai trò tiên phong, gương mẫu của các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và yêu cầu mạnh dạn "tăng tốc", "bứt phá" trong chuyển đổi số với khí thế tiến công mạnh mẽ, phát huy tinh thần 5 "đẩy mạnh", 5 "bảo đảm" gắn với 5 "không".

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Kho K850

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Dangcongsan.vn
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (20/7/1974 - 20/7/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K850.

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng cao nhất ASEAN 2 năm liên tiếp
Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số. Cùng dự họp có các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva: Mốc son của lịch sử dân tộc

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh Tư liệu TTXVN)
(PLVN) - Ngày 8/5/1954, một ngày sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội nghị Geneva về Đông Dương chính thức khai mạc. Trải qua 75 ngày căng thẳng và phức tạp, Hiệp định Geneva đã được ký vào ngày 21/7/1954. Thắng lợi của Hiệp định này đã đánh dấu một mốc son lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng mới ban hành.
(PLVN) - Ngày 18/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì Hội nghị.

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 3: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bác Hồ đón kiều bào Thái Lan tại cảng Hải Phòng năm 1960. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn bó với quê hương, đất nước, đồng hành, sát cánh cùng đồng bào trong nước, nhất là khi đất nước gặp khó khăn, từ đó lan tỏa giá trị, hình ảnh đẹp về truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.