Đảng lãnh đạo, đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

(PLVN) - Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho đến nay, chúng ta đã đạt được những thành quả to lớn, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. (Nguồn ảnh: quochoi.vn).

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc. (Nguồn ảnh: quochoi.vn).

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ khi ra đời (3/2/1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong đó nổi bật là vai trò lãnh đạo của Đảng đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nhà nước cách mạng đầu tiên ở nước ta là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo dân tộc tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ để giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Sau ngày toàn thắng (30/4/1975), Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc Đổi mới từ Đại hội VI. Từ năm 1986 đến nay, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện công cuộc Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa và đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định một số thành tựu. Thứ nhất, Đảng đã lãnh đạo, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế. “Với đường lối đổi mới về kinh tế, chính sách kinh tế nhiều thành phần, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn diện, nhanh và bền vững, đến nay, nền kinh tế của chúng ta đã lớn mạnh gấp nhiều chục lần so với lúc bắt đầu tiến hành Đổi mới vào năm 1986”, ông Nguyễn Trọng Phúc dẫn chứng.

Ví dụ, vào năm 1986, thu nhập bình quân đầu người của nước ta chỉ khoảng chưa đến 200 USD/năm nhưng đến năm 2023 đã là khoảng 4.300 USD/người/năm. Tổng GDP vào thời điểm bắt đầu tiến hành công cuộc Đổi mới vào năm 1986 chỉ khoảng 8 tỷ USD, xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, nhưng đến năm 2023 đã đạt hơn 430 tỷ USD, gấp rất nhiều lần. Nền kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ phát triển rất mạnh mẽ, làm biến đổi sâu sắc bộ mặt kinh tế của đất nước.

Thành tựu thứ hai là chúng ta đã không ngừng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo hướng tăng cường sức mạnh, vai trò, sức chiến đấu của Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách. Thành tựu thứ ba là văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, hệ thống chính sách xã hội, an sinh xã hội không ngừng được nâng cao, bảo đảm đời sống của Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mức sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, tăng nhiều chục lần so với trước lúc Đổi mới, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Một thành tựu nữa là với kết quả phát triển chính trị, kinh tế - xã hội như vậy, chúng ta bảo đảm được an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững ổn định của đất nước, làm thất bại mọi âm mưu, diễn biến hòa bình, hoạt động phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chế độ chính trị và con đường phát triển đất nước theo chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Về đối ngoại, qua gần 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã có sự phát triển vượt bậc, tham gia tích cực vào quá trình hội nhập quốc tế, tiến trình toàn cầu hóa. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 nước trên thế giới, trong đó có 3 nước có quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Thành tựu đối ngoại đó đã tạo được môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển đất nước. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Tổng hợp những thành tựu nêu trên đã nâng cao vị và thế của đất nước không ngừng phát triển, từ đó là cơ sở để Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định, thời gian qua, chúng ta đã kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, về “xây”, Đảng đã ban hành rất nhiều quy định để kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa các vi phạm có thể xảy ra trong chính các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC); nổi bật như quy định về kiểm soát quyền lực, PCTN,TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định về kiểm soát quyền lực và PCTN,TC trong công tác cán bộ...

Về “chống”, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC do Tổng Bí thư làm Trưởng ban đã chỉ đạo nhiều vụ việc lớn, rất bài bản, có hiệu quả. Cuộc đấu tranh này đã chuyển động ở cả Trung ương và địa phương, không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. “Việc xử lý quyết liệt các vụ tham nhũng lớn đã có tác dụng rất lớn tới niềm tin của Nhân dân đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần của Nhân dân, của cán bộ, đảng viên để góp sức cùng Trung ương chống những biểu hiện tiêu cực, thúc đẩy phát triển đất nước”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Phiên họp. (Ảnh: nhandan.vn)

Tổng kết 40 năm đổi mới: Đề xuất mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới

(PLVN) - Hôm qua (15/4), Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc: Tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. (Nguồn ảnh: quochoi.vn.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế từ ngày 7 - 12/4. Chuyến thăm thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra, tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại
(PLVN) - Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự.

Thủ tướng: Hòa Bình cần đặc biệt chú trọng đầu tư cho con người và hạ tầng chiến lược

Thủ tướng phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình - Ảnh: VGP
(PLVN) - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Thủ tướng đánh giá tỉnh có 5 điểm hơn trong thời gian qua, chỉ rõ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó tỉnh phải hết sức chú trọng 2 nhiệm vụ gồm đầu tư, phát triển yếu tố con người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nhiệm vụ xây dựng hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng kêu gọi “góp công, góp của” để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước (Ảnh: VGP).
(PLVN) -  Thủ tướng kêu gọi cả nước cùng chung tay, mọi người dân, doanh nghiệp “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, để xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.

Kết nối phát triển kinh tế biển giữa các vùng, địa phương

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP).
(PLVN) -  Ngày 12/4, Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tổ chức phiên họp trực tuyến với 28 địa phương có biển lần thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì cuộc họp.

10 năm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung: Mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước dự hội đàm chụp ảnh chung.
(PLVN) - Qua 10 năm với 8 lần tổ chức rất thành công, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới (GLHNQP) Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc; thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng (BQP) hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba

Tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba
Nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ thăm hữu nghị chính thức Cuba từ ngày 14-16/4. Ông Lê Quang Long, Đại sứ được bổ nhiệm tại Cộng hòa Cuba, nhận định chuyến thăm Cuba lần này của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là sự tiếp nối các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Cuba.

Báo cáo riêng của các cơ quan LHQ theo Cơ chế UPR có nhiều nội dung sai sự thật

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt.
(PLVN) - Báo cáo riêng của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV có nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng, không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Chiến thắng Điện Biên Phủ- Biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo. Ảnh: baodienbienphu.com.vn
(PLVN) -Ngày 11/4, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.