Đảm bảo tinh gọn, hiệu quả khi sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bộ Tư pháp đang xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự. Theo đó, sẽ đề xuất giải thể và lập mới một số đơn vị tại Tổng cục THADS. Ở địa phương cũng sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.
Đội ngũ cán bộ THADS ngày càng lớn mạnh, ảnh MH Đội ngũ cán bộ THADS ngày càng lớn mạnh, ảnh MH

Cơ cấu tổ chức một số cơ quan THADS không phù hợp

Tổng cục THADS được thành lập năm 2008 trên cơ sở nâng cấp Cục quản lý Thi hành án dân sự, được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Qua 13 năm hoạt động với một số lần được kiện toàn, sắp xếp, hệ thống tổ chức THADS đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả thi hành án dân sự, hành chính. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện đã phát sinh một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn,

Đặc biệt, đối với cơ quan THADS ở địa phương, do số lượng biên chế ít, liên tục bị cắt giảm, khối lượng, tính chất công việc không đồng đều nên cơ cấu tổ chức tại một số cơ quan THADS không còn phù hợp. Tại Cục THADS một số Cục THADS có số lượng biên chế và Chi cục THADS trực thuộc không nhiều; một số Phòng chuyên môn thuộc Cục có khối lượng công việc ít, biên chế được giao không đáp ứng tiêu chí chung. Do đó chưa phát huy được sức mạnh tổng thể của đơn vị, gây lãng phí về nhân lực, về ngân sách nhà nước (nhân lực lãnh đạo và phụ cấp chức vụ lãnh đạo).

Tại các Chi cục THADS, việc tổ chức các Chi cục THADS theo đơn vị hành chính cấp huyện như hiện nay là phù hợp với mô hình tổ chức của các cơ quan tố tụng và phát huy được vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương trong công tác THADS. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại mỗi cấp huyện khác nhau. Nhiều huyện có khối lượng công việc ít trong khi vẫn phải bố trí đầy đủ theo cơ cấu công chức, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, trụ sở, kho vật chứng.. gây lãng phí nguồn lực, hiệu quả không cao.

Đề án nhằm sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trong hệ thống tổ chức THADS theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức và người lao động; tiết kiệm chi phí. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy Hệ thống THADS chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt (đến năm 2023) sẽ giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; thành lập Tạp chí Thi hành án dân sự điện tử trực thuộc Tổng cục THADS; sắp xếp các phòng và tương đương thuộc Cục THADS ; sắp xếp Chi cục THADS phù hợp với phương án sắp xếp của Tòa án nhân dân cấp huyện; bố trí, sắp xếp đủ số lượng cấp trưởng, số lượng cấp phó các đơn vị trong Hệ thống tổ chức THADS theo đúng quy định, bảo đảm sự ổn định, kế thừa, có lộ trình, bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Cục THADS: cơ bản bố trí không quá 3 cấp phó

Theo Bộ Tư pháp, qua rà soát cho thấy, tính đến 30/6/2021, về cơ cấu tổ chức, biên chế 53 Cục THADS còn chưa đáp ứng tiêu chí biên chế theo quy định (chưa được phân bổ từ 30 biên chế trở lên), không có Cục có số lượng cấp phó vượt quá quy định.

Đề án đưa ra phương án sắp xếp theo hướng tiếp tục củng cố, kiện toàn các Cục THADS theo định hướng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Cấp tỉnh có Cục THADS, đồng bộ với Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Bổ sung biên, bảo đảm mỗi cục có từ 24 biên chế để đủ bố trí tối thiểu 03 phòng và 03 Lãnh đạo Cục - Lãnh đạo Cục THADS: Về tổng thể bảo đảm mỗi Cục THADS có không quá 03 cấp phó. Về đội ngũ lãnh đạo, Bộ Tư pháp sẽ kiện toàn cấp trưởng, quy định cố lượng cấp phó theo hướng: Cục THADS thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bố trí không quá 04 cấp phó; 59 Cục THADS được bố trí không quá 03 cấp phó; 02 Cục THADS được bố trí không quá 02 cấp phó.

Đối với cấp Chi cục, qua rà soát cho thấy có sự chênh lệch rất lớn về số việc, số tiền phải thi hành giữa các Chi cục THADS. Tính đến tháng 6/2021, cả nước có có 702 Chi cục THADS, trung bình mỗi Chi cục THADS có 10,05 biên chế. Có 601 Chi cục có dưới 15 biên chế (chiếm khoảng 85,6%.), không đáp ứng tiêu chí biên chế theo quy định. Về số lượng cấp phó, trong cả nước có 1011 Phó Chi cục trưởng/702 Chi cục THADS, trung bình mỗi Cục có 1,44 Phó Chi cục Trưởng. Đối chiếu cho thấy, có 02 Chi cục THADS vượt quá số lượng cấp phó theo quy định của Bộ Tư pháp do mới sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết của UBTVQH, 31 Chi cục có số lượng cấp phó vượt quá quy định của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

Đự thảo Đề án xác định, tiếp tục củng cố, kiện toàn các Chi cục THADS theo định hướng cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Các huyện có Chi cục THADS, đồng bộ với Tòa án nhân dân cấp huyện. Thực hiện sắp xếp, giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện theo hướng: Tiếp tục giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện để sáp nhập vào với Chi cục THADS có địa bàn liền kề theo Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện của UBTVQH; giải thể, sáp nhập các Chi cục THADS cấp huyện để sáp nhập vào với Chi cục THADS có địa bàn liền kề, có số lượng biên chế ít, số lượng việc, tiền phải thi hành hàng năm ít, phù hợp với mô hình, phương án sắp xếp của TAND tối cao.

Bình An
Cùng chuyên mục
Tập trung rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tập trung rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(PLVN) -Đánh giá về thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua, Bộ Tư pháp cho biết pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong các tình huống khẩn cấp nhanh chóng được ban hành với nhiều giải pháp, chính sách quyết liệt, đồng bộ đã kịp thời ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đọc thêm

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam năm 2021 thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong công tác đảng

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp.
(PLVN) - Chiều 3/12, tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và Lễ kết nạp Đảng viên của hai Chi bộ Khối Nội dung và Chi bộ Khối Hành chính.

Tăng cường năng lực, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật

Điểm cầu Hội nghị tập huấn do đại diện Bộ Tư pháp và UNDP chủ trì.
(PLVN) - Bộ tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực báo cáo viên pháp luật được Bộ Tư pháp phối hợp xây dựng nhằm hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm giải pháp căn cơ nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật.

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Bình Định tăng cường công tác xây dựng pháp luật
(PLVN) -Ngày 30.11, UBND tỉnh Bình Định có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược.

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội

HLU Debate Tournament 2021: Sân chơi tranh biện lý tưởng của Đại học Luật Hà Nội
(PLVN) -Cuộc thi HLU Debate Tournament 2021 là một sân chơi tranh biện bổ ích, được tổ chức bởi CLB Kỹ năng Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm giúp người tham gia thoả sức đam mê, khám phá những giá trị tiềm ẩn của bản thân và học tập kiến thức cũng như những kỹ năng vô cùng cần thiết trong tranh biện. 

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án

Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án
(PLVN) -Để áp dụng được biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng biện pháp này còn gặp nhiều khó khăn.

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022

Cục Thi hành án dân sự Nam Định triển khai công tác năm 2022
(PLVN) - Chiều ngày 30/11/2021, Cục THADS Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cùng tham dự có các thành viên lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Chi cục trưởng THADS trực thuộc.

Lâm Đồng rà soát người chưa có quốc tịch trên địa bàn

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định về việc cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lào.
(PLVN) -  Thực hiện chỉ đạo của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, tỉnh Lâm Đồng triển  khai rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương.