Đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Cục THADS TP HCM thay đổi phương thức làm việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cục Thi hành án Dân sự (THADS) TP HCM yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cục THADS TP HCM vừa ra văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị. Theo đó, Cục yêu cầu thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của Văn bản số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP HCM về việc thay đổi thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, văn bản chia 4 mốc thời gian để thực hiện phù hợp với từng gian đoạn để đảm bảo vừa thực hiện phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Giai đoạn thí điểm: Từ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9/2021. Trong giai đoạn này, các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị Y tế địa phương hỗ trợ cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm nhanh đối với công chức, người lao động được bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho công chức và người lao động còn lại (trừ đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Cục THA lưu ý các đơn vị không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với công chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục tạm dừng việc giải quyết trực tiếp: tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, liên hệ công tác tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10/2021. Giai đoạn này chỉ bố trí công chức, người lao động đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19 (hoặc được cấp Thẻ xanh COVID) làm việc trực tiếp tại trụ sở. Về số lượng người làm việc, bố trí tối đa ½ tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá ½ tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADS tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, người lao động lây nhiễm do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại công sở. Các cơ quan, đơn vị chủ động đề nghị Y tế địa phương hỗ trợ cung cấp dụng cụ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 để thực hiện xét nghiệm nhanh đối với công chức, người lao động được bố trí làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho công chức và người lao động còn lại (trừ đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương) sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc. Lưu ý: không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Đồng thời bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với công chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải đã được tiêm 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin ngừa COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 chủ động thực hiện các nội dung như sau: Bố trí làm việc: Toàn bộ công chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh COVID-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị (trừ công chức, người lao động đang cư trú tại địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa, khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Giai đoạn 2 từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 15/01/2022. Giai đoạn này chỉ bố trí công chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh COVID làm việc trực tiếp tại trụ sở. Về số lượng người làm việc: bố trí tối đa2/3 tổng số công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu bố trí quá 2/3 tổng số công chức, người lao động thì báo cáo để Cục THADStổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét chấp thuận.

Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Giai đoạn 3: Sau ngày 15/01/2022, Bố trí toàn bộ công chức, người lao động làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp Thẻ xanh COVID, Thẻ vàng COVID (có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới.

Đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án, giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự: Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở cơ quan, đơn vị yêu cầu giải quyết các thủ tục về thi hành án dân sự phải được cấp Thẻ xanh COVID. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chỉ được cấp Thẻ vàng COVID phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-coV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Để việc thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Cục trưởng Cục THADS yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương,nghiêm túc triển khai ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì báo cáo để Cục THADS xem xét, hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Cẩm Tú
Cùng chuyên mục
Lực lượng thi hành án dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ giữa đại dịch Covid-19

Lực lượng thi hành án dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ giữa đại dịch Covid-19

(PLVN) -  Trong năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, hoạt động thi hành án phải làm việc theo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp, linh hoạt trong chống dịch và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ.

Đọc thêm

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa

Vượt gian khó đưa pháp luật đến với bà con vùng sâu, vùng xa
(PLVN) - Là Trưởng phòng Tư pháp của huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình, anh Phạm Đăng Quyên được đánh giá là có cách điều hành linh hoạt, để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực tư pháp, cùng tập thể Phòng đạt được nhiều thành tích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Tư pháp nói chung và sự phát triển tư pháp địa phương nói riêng.

Hà Nội: Tăng cường phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Xã Đồng Tâm coi trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid -19, ảnh MH
(PLVN) -Trên cơ sở kết quả chỉ đạo điểm đã đạt được của Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016, giai đoạn 2017 – 2021 Thành phố Hà Nội đã lựa chọn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đạt những kết quả tích cực.

Đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tội phạm với Công an xã

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) chiều 20/10, đa số các ý kiến tán thành với đề xuất bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an).

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum Trần Minh Thắng: Năng động, sáng tạo trong công tác

Ông Trần Minh Thắng.
(PLVN) - “Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tế, xã hội… của địa phương. Nhưng dù đại dịch có kéo dài hơn nữa cũng sẽ không thể ngăn cản được hoạt động tư pháp đến với bà con nhân dân tại địa phương ”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum Trần Minh Thắng khẳng định.

Nữ giám đốc Sở Tư pháp Sơn La “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Bà Trần Thị Minh Hòa, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La.
(PLVN) -Hơn 20 năm công tác là chừng ấy thời gian bà Trần Thị Minh Hòa không thể nào quên những tháng ngày gian khó “băng rừng, vươt núi”, đi bộ cả chục cây số đến những bản làng xa xôi làm nhiệm vụ, rồi “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. Câu chuyện về sự nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc đã tôi luyện nên phẩm chất, bản lĩnh của người lãnh đạo ngành tư pháp “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hoàn thiện thể chế nhìn từ góc độ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Hoàn thiện thể chế nhìn từ góc độ phòng chống dịch bệnh COVID-19
(PLVN) -Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19 trên quy mô toàn quốc. Từ đó cho đến nay, mỗi đợt bùng phát dịch đều đặt ra những thách thức lớn cho các cơ quan nhà nước cả ở trung ương và địa phương trong việc đề ra các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nữ già làng đầu tiên ở Gia Lai

 Già làng Ksor H’Lâm của làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai.
(PLVN) - Thời chiến tranh chống Mỹ, già Ksor H’Lâm (SN 1945, làng Krong, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai) là một nữ chiến sỹ gan dạ. Thời bình, với vai trò già làng, bà đã giúp đồng bào mình phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.

Giáo sư Hoàng Chương: “Tôi mong muốn người dân thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông”

Giáo sư Hoàng Chương xúc động khi được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.
(PLVN) -Ở tuổi U90, Giáo sư Hoàng Chương không còn sức khỏe như trước, đi phải có người dìu, giọng dần đuối nhưng bù lại, ông vô cùng minh mẫn với trí nhớ tuyệt vời vượt tuổi tác. Khi nhắc tới văn hóa dân tộc cũng như dự án văn hóa giao thông, vị giáo sư cao niên hào hứng ngược về miền ký ức.

Tăng cường kiểm soát nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước cần phân định rành mạch chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và chú trọng, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ.