Nếu con gái muốn trở thành lãnh đạo thì sao?

Nữ Đại sứ Thụy Điển cùng sinh viên Phương Anh, người sẽ được bà trao quyền trong một ngày
 “Em luôn tự hỏi nếu như con gái chúng em không chỉ muốn một cuộc sống ổn định mà còn muốn được trở thành lãnh đạo thì sao. Em tin rằng trẻ em gái và phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo...”, nữ sinh viên vừa được Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trao quyền nói.