Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
(PLVN) -Ngày 9/6, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.

Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự (gọi tắt là Tổng cục) đã đạt được nhiều kết quả góp phần hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động.

Cụ thể, Công đoàn Tổng cục luôn chủ động tham gia, đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động; đề xuất các chế độ cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thông qua các Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng. Bên cạnh đó, định kỳ và thường xuyên, đại diện Ban Chấp hành tham gia họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị của Tổng cục để nắm bắt tình hình chung và mọi biến động của Tổng cục; phản ánh kịp thời những đề đạt, nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục; bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đoàn viên Công đoàn Tổng cục nhất trí cao với các nhiệm vụ đề ra.

Đoàn viên Công đoàn Tổng cục nhất trí cao với các nhiệm vụ đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn cơ sở Tổng cục đã 3 năm liền nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và giấy khen của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đặc biệt, trong hai năm liền (2017, 2018), Công đoàn cơ sở Tổng cục được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen ”Công đoàn có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Tổng cục tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giúp hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, phát huy tính tích cực trong tham mưu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác của tổ chức công đoàn; có ít nhất 90% trở lên Tổ công đoàn được đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động là Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

Phát biểu chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đánh giá các hoạt động công đoàn đã có sự chung tay của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo công đoàn đơn vị cũng như tinh thần trách nhiệm hết mình của từng công đoàn viên trong đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Đại hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Khương Thị Thanh Huyền lưu ý Ban Chấp hành Tổng cục nhiệm kỳ tới cần phối hợp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chăm lo đời sống cho công đoàn viên; kịp thời nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục; chỉ đạo, đẩy mạnh hơn công tác công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua như: ”Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành liêm chính năng động sáng tạo”; ”Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8h chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp”. Mỗi công đoàn viên cũng cần tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động công đoàn; tiếp tục phát huy, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Công đoàn Tổng cục cũng như Công đoàn Bộ.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái biểu dương những thành tích Công đoàn Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Đại hội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Đại hội.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái đề nghị Công đoàn Tổng cục trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để công đoàn viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Luật Lao động, Luật Công đoàn...; giúp công đoàn viên hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong làm việc và kỷ luật lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công đoàn viên; thông suốt về tư tưởng để tạo sự đồng lòng từ trên xuống dưới, ủng hộ, xây dựng ngôi nhà chung Tổng cục hài hòa, ổn định và phát triển.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ sở Tổng cục, các Tổ Công đoàn trong tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Tổng cục. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Tổng cục. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp. Phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; làm tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng gắn liền với các hoạt động chuyên môn của Tổng cục. Hoạt động công đoàn mang tính phong trào nhưng phải gắn với hoạt động chuyên môn mà không chỉ đơn thuần là hoạt động phong trào. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Dịp này, Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đọc thêm

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
(PLVN) -Sáng 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước Asean - Trung Quốc lần thứ XIII với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia". 

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 05/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng. Dự và chủ trì buổi làm việc với đoàn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Phần Lan

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
(PLVN) -Sáng 05/12, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp đoàn Trung tâm Pháp quyền Đại học Helsinki, Phần Lan do Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền và Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành Cục THADS Nghệ An 5 năm liền đạt và vượt chỉ tiêu

Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
(PLVN) - Trong 5 năm qua (2019-2023), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống nên công tác thi hành án dân sự (THADS) của Nghệ An đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Quảng Ninh kiến nghị tăng số vụ, việc, đưa ra xét xử tại các phiên tòa trực tuyến

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, họp thẩm tra báo cáo tại tòa án nhân tỉnh.
(PLVN) -Tại báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ, việc dân sự, vụ án kinh doanh, thương mại, hạn chế thấp nhất việc để các án quá hạn giải quyết. Đồng thời có các giải pháp khắc phục khó khăn, tăng số vụ, việc đưa ra xét xử các phiên tòa trực tuyến.

Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (thứ 8 từ trái qua); đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 7 từ trái qua); đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thứ 9 từ trái qua) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(PLVN) -  Ngày 2/12, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (2/12/1953 – 2/12/2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự lễ kỷ niệm; cùng dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Toàn cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 1/12, Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008 do đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Quang Thái, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS Nguyễn Văn Sơn đồng chủ trì Hội nghị.