Đại hội Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 9/6, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.

Hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự (gọi tắt là Tổng cục) đã đạt được nhiều kết quả góp phần hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động.

Cụ thể, Công đoàn Tổng cục luôn chủ động tham gia, đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động; đề xuất các chế độ cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thông qua các Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng. Bên cạnh đó, định kỳ và thường xuyên, đại diện Ban Chấp hành tham gia họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị của Tổng cục để nắm bắt tình hình chung và mọi biến động của Tổng cục; phản ánh kịp thời những đề đạt, nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục; bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đoàn viên Công đoàn Tổng cục nhất trí cao với các nhiệm vụ đề ra. ảnh 1

Đoàn viên Công đoàn Tổng cục nhất trí cao với các nhiệm vụ đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn cơ sở Tổng cục đã 3 năm liền nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và giấy khen của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đặc biệt, trong hai năm liền (2017, 2018), Công đoàn cơ sở Tổng cục được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen ”Công đoàn có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Tổng cục tiếp tục sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở; tăng cường công tác phối hợp với Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục giúp hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, phát huy tính tích cực trong tham mưu tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác của tổ chức công đoàn; có ít nhất 90% trở lên Tổ công đoàn được đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động là Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

Phát biểu chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đánh giá các hoạt động công đoàn đã có sự chung tay của lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo công đoàn đơn vị cũng như tinh thần trách nhiệm hết mình của từng công đoàn viên trong đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội. ảnh 2

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Đại hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, Khương Thị Thanh Huyền lưu ý Ban Chấp hành Tổng cục nhiệm kỳ tới cần phối hợp với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chăm lo đời sống cho công đoàn viên; kịp thời nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục; chỉ đạo, đẩy mạnh hơn công tác công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua như: ”Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành liêm chính năng động sáng tạo”; ”Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8h chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp”. Mỗi công đoàn viên cũng cần tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động công đoàn; tiếp tục phát huy, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Công đoàn Tổng cục cũng như Công đoàn Bộ.

Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái biểu dương những thành tích Công đoàn Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Đại hội. ảnh 3

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái phát biểu tại Đại hội.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái đề nghị Công đoàn Tổng cục trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để công đoàn viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Luật Lao động, Luật Công đoàn...; giúp công đoàn viên hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong làm việc và kỷ luật lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công đoàn viên; thông suốt về tư tưởng để tạo sự đồng lòng từ trên xuống dưới, ủng hộ, xây dựng ngôi nhà chung Tổng cục hài hòa, ổn định và phát triển.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ sở Tổng cục, các Tổ Công đoàn trong tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Tổng cục. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Tổng cục. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp. Phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên; làm tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng gắn liền với các hoạt động chuyên môn của Tổng cục. Hoạt động công đoàn mang tính phong trào nhưng phải gắn với hoạt động chuyên môn mà không chỉ đơn thuần là hoạt động phong trào. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Dịp này, Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đọc thêm

Quảng Ninh hiện có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số

Hòa giải viên người dân tộc Dao (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) Trần Thị Sửu, thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách báo.
(PLVN) -Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên, trong đó có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
(PLVN) - Sáng 21/9, Lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV dự và chỉ đạo khai mạc.

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi
(PLVN) - Tiếp theo chương trình thăm và làm việc tại An-giê-ry, từ ngày 18-20/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan tư pháp và pháp luật của Cộng hòa Nam Phi. Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi; trao Bản Ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; trao đổi nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
(PLVN) -Sáng 20/9/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Toàn cảnh buổi họp.
(PLVN) -Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
(PLVN) - Các thành viên tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 của tỉnh Bình Định chính là các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu và được lựa chọn từ Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức trước đó vào ngày 25/5. Hiện đội thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham dự Cuộc thi Hòa giải viên giỏi Vòng thi Khu vực Miền Trung Tây nguyên sắp được diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Hóa sẵn sàng cho cuộc thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Thanh Hóa nỗ lực tập luyện sẵn sàng thể hiện tài năng trên sân khấu
(PLVN) - Để chuẩn bị cho vòng thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại TP Nha Trang, liên tục trong thời gian qua, đội được lựa chọn đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham dự Hội thi đã khẩn trương luyện tập, hoàn thiện phần tiểu phẩm cũng như nghiên cứu quy định pháp luật để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tình huống.

6 tỉnh, thành “giành vé” vào vòng chung kết cuộc thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho đội Hà Tĩnh.
(PLVN) - Qua 02 ngày thi sôi nổi, ngày 15/9, vòng thi khu vực miền Bắc - Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023 do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tổ chức tại Hải Phòng đã thành công tốt đẹp. 6 đội thi đến từ các địa phương Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc,  Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết toàn quốc.

Hành trình ‘vào Nam ra Bắc’ đào tạo nguồn nhân lực pháp luật của nữ giảng viên kỳ cựu

GS Hoàng Thị Kim Quế. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Cả cuộc đời chuyên tâm gắn bó với công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho đất nước “từ Nam, ra Bắc”, đến nay ở tuổi nghỉ hưu, GS.TS. Giảng viên cao cấp Hoàng Thị Kim Quế vẫn tâm huyết, đam mê công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các sinh viên và thế hệ giảng viên trẻ.