Phú Yên: Sắp xếp bộ máy tổ chức để đảm bảo thi hành án hiệu quả

Một vụ cưỡng chế giao đất, giao nhà do Cục THADS Phú Yên thực hiện. (Ảnh PYOL)
(PLVN) - Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự (THADS) xong trên số việc, tiền có điều kiện thi hành. Đặc biệt tập trung thi hành dứt điểm các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, nhất là vụ việc Công ty cổ phần Thuận Thảo. Đây là nhiệm vụ được Cục THADS Phú Yên đặt ra trong thời gian tới.