Hậu quả của lối sống vô pháp

Vợ chồng cửa hàng quần áo ở Thanh Hóa đã bị khởi tố.
(PLVN) - Chỉ vì món đồ nhỏ, nhóm người là chủ một cửa hàng quần áo ở Thanh Hóa dám dẫm đạp lên nhân phẩm, sức khỏe đứa trẻ mồ côi cha; dẫm đạp lên quy định pháp luật.