Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(PLVN) -Ngày 24/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trọng điểm “Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay” nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tác phẩm hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà các cơ sở giáo dục đại học có thể vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm bồi dưỡng nhận thức, ý chí cách mạng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nêu rõ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Với vai trò người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến công tác này. Chính vì vậy, vào đầu năm 2023, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã xuất bản, giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

TS Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam; cho thấy tầm nhìn của đồng chí Tổng Bí thư cũng như sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

TS Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, với tầm khái quát lý luận cao và tổng kết thực tiễn sâu sắc, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàm chứa những giá trị lý luận và thực tiễn mà giới khoa học cần quan tâm nghiên cứu và vận dụng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong đó có khoa học pháp lý. Từ đây, vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa những giá trị lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi, nghiên cứu chuyên sâu từ phía các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học... trên nhiều diễn đàn học thuật. Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý tại các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Luật Hà Nội là rất cần thiết.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, tập trung phân tích, luận giải các vấn đề lý luận về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; làm nổi bật những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo quan điểm của Tổng Bí thư; cách thức vận dụng những giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay với từng chuyên ngành cụ thể.

TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu kết luận Hội thảo

TS. Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu kết luận Hội thảo

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học với 40 tham luận có giá trị, trong đó tham luận đã tập trung phân tích, luận giải với nhiều chiều cạnh về nội hàm của các vấn đề được Tổng Bí thư đề cập cũng như phương hướng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 612 trang, được chia thành 03 phần:

Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; gồm bài tổng quan “Ðấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”; 04 bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; nội dung phát biểu kết luận tại các phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban.

Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”: gồm 14 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng từ những năm đầu đổi mới (1986) đến nay và 08 bài về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có những bài được viết từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước.

Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”: tập hợp 96 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và các chính khách, học giả nước ngoài ủng hộ và thể hiện niềm tin sâu sắc vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đọc thêm

Đội ngũ Luật sư Hà Tĩnh ngày càng giỏi chuyên môn và nhiệt huyết với hoạt động xã hội

Các luật sư bầu Ban chủ nhiệm. Ảnh: PV
(PLVN) - Chiều 19/7, Đoàn luật sư Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội toàn thể luật sư lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.