Từ khóa: #công tác cán bộ

MTTQ Việt Nam kiến nghị khắc phục tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Quang cảnh hội nghị.
(PLVN) - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức… đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, “giữ an toàn quá mức cần thiết”, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ: Cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng nhân sự

Chủ tịch Quốc hội kết luận Hội nghị.
(PLVN) -  Đó là ý kiến được nhiều đại biểu quan tâm, nhấn mạnh tại Hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai Kế hoạch về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm qua (7/3), dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lấy phiếu tín nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kịp thời xem xét cho từ chức những cán bộ có tín nhiệm thấp

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Công bộc, không phải 'quan chức'

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
(PLVN) -  Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng có chỉ đạo rất rõ ràng, là mạnh dạn thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu công tác.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Túc: Công tác cán bộ phải dựa vào dân

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
(PLVN) - “Bác Hồ đã căn dặn, mọi việc phải tin ở dân thông qua các tổ chức của các đoàn thể chính trị. Bởi vậy, tôi đề nghị công tác cán bộ hiện nay ngoài trách nhiệm, vai trò của bộ phận tham mưu, của cấp ủy, còn là công việc của toàn dân, vì cán bộ là của Nhà nước, của nhân dân, do dân bầu ra”.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (LCCB) vừa được ban hành được dư luận rất quan tâm. Cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ các quyết sách của Đảng.

Miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ uy tín thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN.
(PLVN) -  Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW).