Đổi mới hoạt động giám sát: Chú trọng cả quy định và cách thức tổ chức

Để dự án cao tốc Bắc - Nam triển khai đúng pháp luật, ngay từ đầu phải có sự giám sát của các cơ quan chức năng và nhân dân, tránh tình trạng tiêu cực trong đấu thầu, thi công…(Ảnh minh họa)
(PLVN) - Thực tế cho thấy, có những bất cập, vướng mắc nảy sinh trong quá trình giám sát của các cơ quan chức năng không phải do luật mà do khâu tổ chức thực hiện. Bởi vậy, đổi mới hoạt động giám sát cần chú trọng cả hai yếu tố: hoàn thiện về quy định pháp luật và đổi mới cách thức tổ chức thực hiện.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy nhân tố con người

 Phát huy nhân tố con người là vấn đề cốt lõi, nhất quán và xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định phát huy nhân tố con người là vấn đề cốt lõi, quan trọng nhằm phát triển bền vững đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Để phát huy tốt nhân tố con người trong thời kỳ hiện nay cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.