Chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

Chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1  

Trả lời phóng viên VOV, ông Bùi Văn Cường (ảnh bên) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, theo báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến nay Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được 102 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đối với 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 5 đơn đủ điều kiện xử lý, 6 đơn xếp lưu do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc khiếu nại, tố cáo của công dân không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã giải quyết mà không cung cấp được căn cứ chứng minh sai phạm.

Trong đó, có 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội; 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; 2 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử).

“Trong 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử)” – ông Bùi Văn Cường thông tin.

Tiểu ban đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền; có 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý cơ cơ quan Trung ương để Tiểu ban báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã nhận được thông tin kết quả về một nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; một ứng cử viên đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu, đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương kết luận đủ tiêu chuẩn ứng cử.

“Riêng 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu của cơ quan ở Trung ương, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ đôn đốc và đề nghị cơ quan chức năng phản hồi” – ông Bùi Văn Cường cho biết.

3 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đối với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban bầu cử các cấp 38 đơn; chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý; lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức.

Đến nay, Tiểu ban đã nhận được báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thông tin nội dung tố cáo đối với 3 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND (1 cấp xã, 1 cấp huyện, 1 cấp tỉnh) trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử, không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu.

Đối với 20 đơn công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên, Tiểu ban đã chuyển 11 đơn đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét, trả lời cho công dân, xếp lưu 9 đơn do có nội dung không rõ, đơn trùng.

Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì xoá tên ứng cử

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng  nhấn mạnh, việc giải quyết đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến người ứng cử ĐBQH phải căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2
Xe diễu hành tuyên truyền cổ động trực quan tại TP Đồng Xoài, Bình Phước. Ảnh: QĐND

Theo đó, khi tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với ứng cử viên ĐBQH khóa XV cần được phân loại theo điều kiện xử lý, theo thẩm quyền xử lý. Đối với đơn thư đủ điều kiện xử lý, căn cứ các văn bản nêu trên, sẽ được giao cho cấp ủy cấp quản lý cán bộ bị tố cáo, cơ quan, tổ chức để tiến hành thẩm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền (trường hợp tố cáo, phản ánh có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra chủ trì và phối hợp để giải quyết) và báo cáo kết quả đến tổ chức bầu cử có thẩm quyền.

Khi đã công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, với kết quả kiểm tra, xác minh là tố cáo đúng, có sai phạm, trường hợp đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định theo thẩm quyền quyết định về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

“Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến khi bầu cử xong” – ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật bầu cử ĐBQH và HĐND

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo để tham mưu, giúp Hội đồng trong việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự để tham mưu, giúp về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội. Các Tiểu ban có trách nhiệm tham mưu, giúp HĐBCQH xem xét, quyết định cụ thể.

Ngọc Thành
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.
(PLVN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu

Hà Nội đề cao việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV
(PLVN) - Chiều nay (10/6), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.