Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) - Sáng 28/12, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) đã tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 80 điểm cầu.