Nâng cao đời sống của Nhân dân, đưa tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao đời sống của Nhân dân, đưa tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững
(PLVN) -  “Trước bối cảnh tác động của dịch COVID-19, phát huy truyền thống đoàn kết, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Cà Mau đạt được một số kết quả quan trọng, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra” - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Cà Mau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế

 Cà Mau thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế
(PLVN) - “Chúng ta vừa đi qua năm 2021 với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hóa, xã hội và cuộc sống của người dân. Mặc dù vậy, với những nỗ lực và cố gắng của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh nhà, đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ” – Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt nhận định.