Cấp tá “dồn toa” gây “nghịch lý” phong tướng

(PLO) - Các qui định được bổ sung để “luật hóa” các chức vụ sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân (QĐND) đã thu hút sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khi cho ý kiến về Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND sáng qua (16/4).
Ảnh minh họa của Khánh Tùng Ảnh minh họa của Khánh Tùng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết, QĐND có 12 cấp bậc quân hàm, có 12.000 chức vụ, 6.000 chức danh, nhưng Luật Sĩ quan hiện hành chưa quy định cụ thể các chức vụ, đặc biệt các chức vụ có cấp bậc quân hàm là cấp tướng. 
Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan QĐND (Dự thảo Luật Sĩ quan) đã “luật hóa” các chức vụ sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tướng và “sẽ giúp giảm 3,1% cấp tướng so với luật hiện hành”. Dự thảo Luật này từng bất ngờ bị rút khỏi chương trình giữa Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII (tháng 11/2013). 
Khó “đòi” cấp phó có hàm thấp hơn cấp trưởng
Tâm điểm của phiên họp là những nghịch lý trong Dự thảo Luật về các vị trí có quân hàm cấp tướng mà theo Ủy ban Quốc phòng - An ninh (Ủy ban) là “chưa đáp ứng được yêu cầu quy định chặt chẽ, đúng nhu cầu các vị trí có quân hàm cấp tướng”. 
Lương sĩ quan xác định theo chức vụ, quân hàm
Cho rằng, hiện nay việc lấy quân hàm để xác định lương và chế độ, chính sách cho sĩ quan và người hưởng lương là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho cơ cấu đội ngũ sĩ quan mất cân đối và có nhiều bất cập giữa trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban tán thành với chủ trương tách lương ra khỏi quân hàm, bảo đảm tiền lương được xác định theo vị trí việc làm và chức danh, để việc phong, thăng quân hàm trong lực lượng vũ trang đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo,chỉ huy. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết: “Dự thảo Luật đã qui định lương của sỹ quan QĐND được xác định theo chức vụ và quân hàm (ngược lại với qui định hiện hành là theo quân hàm và chức vụ)”.
Cũng với những qui định về quân hàm trong cùng nhóm chức vụ cơ bản nhưng có trần quân hàm khác nhau, quân hàm cấp trưởng bằng cấp phó, chưa thống nhất, chưa bảo đảm nguyên tắc người chỉ huy và chính ủy có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất của đơn vị, Dự thảo Luật đã khiến Thường trực Ủy ban nghi ngại “sẽ gây nên những bất cập giữa cấp Cục và Tổng cục trong QĐND”. 
Ý kiến Thường trực Ủy ban cho rằng: “Cần phải làm rõ vị trí có nhu cầu cấp tướng, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công không quy định có nhu cầu cấp tướng, cấp hàm chỉ huy của đơn vị chiến đấu và trực tiếp phục vụ chiến đấu phải cao hơn các đơn vị khác để tránh những quy định không phù hợp, gây tâm lý so sánh, thắc mắc không đồng thuận ngay trong lực lượng”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không thông suốt với qui định về hàm cấp trong Dự thảo vì “Qui định như Dự thảo Luật là không ổn, hóa ra là có “đồng” Tổng cục trưởng (vì Phó Tổng cục trưởng có cùng quân hàm với Tổng cục trưởng - PV), ông đề nghị “phải giải thích để Quốc hội hiểu mới bấm nút thông qua được”. 
Nhưng thấu hiểu với “cái khó” của Bộ Quốc phòng khi đang có sự “dồn toa” kinh khủng cấp tá vì để đảm bảo nguyên tắc quân hàm cấp phó thấp hơn cấp trưởng, ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - kiến nghị, ở cấp T.Ư, quân khu, quân đoàn, sư đoàn, mỗi cấp phó có 3-4 mức quân hàm, riêng cấp trưởng có 2 mức và coi “trùng quân hàm là bình thường”.
Làm rõ những thắc mắc về trần quân hàm trong Dự thảo Luật, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trình bày, “trong QĐND có 12 cấp bậc quân hàm nhưng có tới 12.000 chức vụ, 6.000 chức danh nên thiết kế để cấp phó có quân hàm thấp hơn cấp trưởng là khó”. 
Hơn nữa, từ tổ chức của Bộ Quốc phòng, một số Cục có vai trò tham mưu chiến lược, chỉ huy quân đội, cấp trưởng thường là những người đã từng là chính ủy, tư lệnh quân đoàn nên trong thực tế vẫn là Trung tướng bởi “các chức vụ này cần có quân hàm cao hơn chỉ huy cấp quân khu, quân chủng để chỉ đạo”. Đó là lý do Bộ Quốc phòng đề xuất hàm trung tướng cho một số Cục trưởng tương đương với hàm của các Tổng cục trưởng.
Cấp tướng có niên hạn bốn năm
Qui định của Dự thảo Luật về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với Tư lệnh, chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM là Thiếu tướng, thấp hơn quân hàm của Giám đốc Công an TP.HCM (theo đề xuất của Bộ Công an là Trung tướng) đã khiến đa số ý kiến Thường trực Ủy ban đề nghị cần nghiên cứu để bảo đảm thống nhất. Tuy nhiên, theo ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - không thể “bắt” hai Dự thảo luật tương đương phải điều chỉnh cho phù hợp với nhau mà phải có căn cứ chung để hai dự thảo luật điều chỉnh cho thống nhất. 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh rất mong muốn có sự tương quan giữa lực lượng sỹ quan QĐND với Công an nhân dân ở địa phương, song theo quan điểm của Quân ủy Trung ương và thực tiễn chỉ huy trong lực lượng QĐND, Dự thảo Luật chỉ qui định quân hàm Đại tá đối với chỉ huy tỉnh đội và “những người ở các vị trí này muốn phong tướng phải phấn đấu lên cấp trên” - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định.
Một lý do để sửa đổi Luật Sĩ quan là Luật hiện hành không quy định thời hạn xét phong, thăng quân hàm cấp tướng. Song Dự thảo Luật cũng chỉ bổ sung thời hạn xét thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng là bốn năm; không quy định thời hạn thăng quân hàm trong mỗi cấp tướng. 
Theo Chính phủ, “sĩ quan cấp tướng là bộ phận chủ chốt trong đội ngũ cán bộ Quân đội, được đào tạo công phu, đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và nhiệm vụ trọng yếu của Quân đội, nếu quy định cứng về thời hạn thì độ tuổi cấp tướng sẽ rất cao, khó cho việc quy hoạch nguồn cán bộ cấp chiến dịch - chiến lược và việc bố trí sử dụng cán bộ khi có nhu cầu giao nhiệm vụ cao hơn”. 
Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban cho rằng, cần phải qui định niên hạn cho cấp tướng vì việc quy hoạch phát triển cán bộ có nhu cầu cấp tướng phải có quá trình, được xem xét từ sĩ quan cấp tá để bồi dưỡng, đào tạo thử thách; nếu có đủ đức, tài và thành tích thì thực hiện thăng vượt cấp hoặc thăng quân hàm trước thời hạn để tạo nguồn, tránh lạm dụng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa nhận, không qui định niên hạn cho cấp tướng là không đúng tinh thần chỉ đạo nhưng đưa vào thì khó cho việc linh hoạt phong tướng. Tuy nhiên, Dự thảo sẽ tiếp thu qui định niên hạn bốn năm cho cấp tướng, còn các trường hợp thăng quân hàm trước thời hạn sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định. Gợi ý giải quyết khó khăn này cho Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội đề xuất đưa trường hợp thăng quân hàm khi được bổ nhiệm nhưng chưa hết niên hạn vào các trường hợp được xét phong quân hàm vượt cấp trong Dự thảo Luật.
* Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Trương Hữu Quốc - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân: 
Thời tôi, chỉ phong tướng cho 19 trọng điểm
Ngày xưa, chỉ những người có chiến tích thực sự thì mới được phong tướng. Còn lại việc phong quân hàm tướng hết sức là hạn chế, và chỉ diễn ra ở những đơn vị trọng điểm như khối Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra và một số đơn vị trọng yếu trong khối Cảnh sát mới được phong quân hàm tướng. Tóm lại, người ta quan tâm, xem xét nhiều hơn đối với những đơn vị trực tiếp làm công tác chiến đấu, giáp mặt với tội phạm… Tôi vẫn nhớ, thời đó, cả Bộ một năm chỉ xem xét việc phong tướng cho khoảng 19 trọng điểm, trong đó có những vị trí như tôi vừa mới liệt kê. Tôi thấy tướng bây giờ quá nhiều! 
* Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4:
Năng lực chỉ huy không phụ thuộc cấp hàm
Nói đến tướng là nói đến giá trị của người cầm quân, nói tới sự tập trung cao nhất cho các chức năng của vị trí chỉ huy. Không nhất thiết một người làm lãnh đạo, hay chỉ huy cấp đó thì bắt buộc phải được phong tướng. Tôi ví dụ, trong chiến tranh, một Thượng sĩ có thể chỉ huy một đại đội đánh trận rất giỏi, đánh đâu thắng đó. Nói thế để thấy rằng, năng lực về chỉ huy tuy cần có sự tương xứng với cấp hàm nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cấp hàm thì mới chỉ huy giỏi. Lúc tôi là Tư lệnh quân đoàn, mãi cũng chỉ Đại tá mà thôi. 
Tướng là để đánh giặc, là để chỉ huy, là để cầm quân. Không nhất thiết Cục trưởng nào cũng phải phong tướng, nhất là mấy ông ở các bộ máy hành chính, các trường đào tạo không chủ chốt thì phong tướng làm gì? Trước đây, bên Quân đội, chỉ có mấy Cục quan trọng như Tuyên huấn, Tổ chức cán bộ, Tác chiến, Quân lực thì chỉ huy mới được phong tướng còn phần lớn các Cục khác như Dân vận chẳng hạn thì lãnh đạo chỉ mang hàm Đại tá là cao nhất. Trong thời chiến ít tướng, nhưng giờ thời bình ra đường sao thấy nhiều tướng quá? 
Huy Anh - Tuấn Anh - Phi Hùng
Cùng chuyên mục
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách đột phá cho phát triển đô thị bền vững

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng nhanh và hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Phải thể hiện tinh thần chiến đấu cao, không bao che, bỏ sót

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
(PLVN) - Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp

Quang cảnh Tọa đàm.
(PLVN) - Các ý kiến tham dự Tọa đàm khẳng định nhân dân là chủ thể tối thượng của quyền lập Hiến và lập pháp nhưng trong thực tiễn, chưa thể hiện đầy đủ quyền này của nhân dân, nhất là quyền đề xuất sáng kiến xây dựng luật của công dân, quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân...

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.