Từ khóa: #cao tốc Bắc Nam phía Đông

Đẩy mạnh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025

Đẩy mạnh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025
(PLVN) - “Các Sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Định phải tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Cố gắng hoàn thành bàn giao trước ngày 30/12 ít nhất 80% mặt bằng và tới ngày 31/12 phải hoàn thành phê duyệt, bàn giao mặt bằng tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất rừng của dự án”.