Quảng Ngãi: Dự kiến xây kè chống sạt lở 200 tỷ đồng ở sông Trà Khúc

Quảng Ngãi: Dự kiến xây kè chống sạt lở 200 tỷ đồng ở sông Trà Khúc
(PLVN) -  Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin, dự án kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021 và giao cho đơn vị làm chủ đầu tư.