Bình Dương: Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng ngày càng hiệu quả

(PLVN) - Chiều 26/10, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng của TW do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương. Tiếp Đoàn kiểm tra có ông Võ Văn Minh , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ; bà Nguyễn Anh Hoa , Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Bình Dương.

TGPL sự chuyển biến tích cực

Tại buổi làm việc, đại diện của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương (Hội đồng), cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các ngành thành viên Hội đồng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ đều có sự chỉ đạo quán triệt thường xuyên về việc phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2018.

Đại diện Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương báo cáo tại buổi làm việc.

Đại diện Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực một số kết quả nổi bật như: Sự phối hợp giữa các cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPLNN ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; ngày càng có nhiều người dân nhất là người yếu thế thuộc diện được trợ giúp pháp lý tin tưởng sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí thể hiện qua số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng năm sau tăng cao hơn năm trước; hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành đã đi vào nề nếp, các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã có nhận thức đúng đắn hơn về công tác TGPL theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018; kinh nghiệm và kỹ năng tham gia tố tụng của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao, qua đó dịch vụ trợ giúp pháp lý ngày càng chất lượng hơn. Trợ giúp pháp lý đã và đang có tác động tích cực đến chất lượng thực thi công vụ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, áp dụng pháp luật, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, theo Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Dương bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hiện cũng đang gặp những khó khăn, vướng mắc đó là chính sách thu hút đội ngũ người thực hiện TGPL đã được thực hiện, nhưng không còn phù hợp thực tiễn hiện nay. Việc thông báo, thông tin người được TGPL cho tổ chức thực hiện TGPL theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2018 là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động tố tụng bắt buộc theo quy định pháp luật về tố tụng (không vi phạm tố tụng) nên vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy định này. Trong trường hợp người thuộc diện được TGPL từ chối quyền được trợ giúp pháp lý thì Thông tư liên tịch 10/2018 cũng không quy định cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải thông tin lại cho tổ chức thực hiện TGPL biết, dẫn đến khó khăn cho việc nắm bắt lý do, nguyên nhân từ chối. Tỉnh Bình Dương nằm trong tâm dịch Covid 19 nên một số hoạt động của Hội đồng phối hợp cũng bị ảnh hưởng.

Bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Anh Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh có chính sách để giữ chân trợ giúp viên pháp lý và thu hút đội ngũ luật sư làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí xây dựng điểm cầu tham gia tố tụng trực tuyến tại Trung tâm TGPL. Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch 10/2018, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung các quy định về việc thực hiện thông báo, thông tin trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2018 vào các văn bản pháp luật tố tụng. Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo, quán triệt nâng cao vai trò của kiểm sát viên trong việc kiểm sát việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng khi thực hiện quyền công tố trong các vụ án có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng để nâng cao chất lượng TGPL, các cơ quan nằm trong Hội đồng cần phải phối hợp chặt chẽ, và trong quá trình TGPL cần chú ý quan tâm đặc biệt đến các đối tượng yếu thế như công nhân, người lao động. Về kinh phí hoạt động đề nghị cần có cơ chế đặc thù, để đảm bảo kinh phí cho Hội đồng hoạt động hiệu quả.

TGPL đảm bảo quyền con người

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) của Bình Dương tăng 4,94%, cao hơn mức tăng của cả nước (cả nước tăng 3,72%). Trong số 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đã có 19 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch và vượt kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,0%. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 109.924 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó vốn đầu tư nước ngoài là 43.170 tỷ đồng, tăng 6,1%). Tỉnh Bình Dương đã nỗ lực giải quyết việc làm cho hơn 20.325 người; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 86.405 ngàn lao động thất nghiệp...

Đại diện Viện Kiểm sát Tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện Viện Kiểm sát Tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác TGPL, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bình Dương, sau hơn 5 năm triển khai Thông tư liên tịch số 10, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL miễn phí cho người được TGPL, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đại diện của Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện của Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Nhận thức của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan về công tác TGPL ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành đã đi vào nề nếp. Các vụ việc có trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm tham gia bào chữa, bảo vệ cho người được TGPL đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình thông qua chất lượng bào chữa, bảo vệ nhiều vụ án thành công, được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng có lợi cho người được TGPL (268 vụ việc thành công, chiếm tỷ lệ 66% số vụ việc tham gia tố tụng hoàn thành của tỉnh). Đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, luật sư có kinh nghiệm, tâm huyết và thực hiện các vụ việc TGPL đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của người được TGPL (năm 2022, trợ giúp viên thực hiện 243 vụ việc tham gia tố tụng, luật sư thực hiện 94 vụ việc tham gia tố tụng).

Đại diện của Cục TGPL – Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện của Cục TGPL – Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương quan tâm, chỉ đạo và quán triệt sâu sắc hơn nữa về công tác TGPL đối với hệ thống chính trị trong toàn tỉnh, các cơ quan tiến hành tố tụng theo tinh thần của các Bộ luật, luật tố tụng, Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản pháp luật về TGPL. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh quan tâm, chú trọng bảo đảm kinh phí và biên chế làm việc của Trung tâm TGPL tương xứng với vai trò là đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thiết yếu (được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng đề nghị Cục TGPL xem xét khen thưởng, động viện khích lệ các cá nhân và tập thể có thành tích trong các hoạt động trợ giúp pháp luật. Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị các ngành chức năng cần đẩy mạnh việc truyền thông TGPL đến người dân mạnh mẽ hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và đoàn công tác đã đến thăm Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao những thành tích mà Sở Tư pháp Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chụp hình lưu niệm các bộ, nhân viên Sở Tư pháp Bình Dương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chụp hình lưu niệm các bộ, nhân viên Sở Tư pháp Bình Dương.

Thứ trưởng cũng động viên công chức của Sở Tư pháp Bình Dương cố gắng khắc phục những khó khăn hiện tại, tiếp tục nhiệt huyết hơn nữa để tham mưu cho tỉnh những văn bản pháp lý, hoàn thiện thể chế đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TGPL dần đi vào chiều sâu, thực chất

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, trải qua 2 lần Quốc hội ban hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) với 26 năm hình thành và phát triển, đến nay Hệ thống TGPL được kiện toàn và tăng cường năng lực, hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu TGPL của người dân với 63 Trung tâm TGPL nhà nước, 98 Chi nhánh TGPL cấp huyện, liên huyện và 694 trợ giúp viên pháp lý. Đến nay, thể chế về công tác TGPL đã tương đối đầy đủ, các quy định mang tính ổn định, phát triển bền vững từ trong các Bộ luật, Luật Tố tụng, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật TGPL năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó có Thông tư liên tịch số 10 quy định về phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng đã góp phần đưa công tác TGPL dần đi vào chiều sâu, thực chất, bảo đảm quyền lợi cho người nghèo, người có công và các đối tượng yếu thế trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính…

Tin cùng chuyên mục

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

(PLVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đề nghị hai cơ quan liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường trao đổi tài liệu, họp trực tuyến về những quy định mới, luật mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng…

Đọc thêm

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên

Ngày Hội việc làm 2024 - Cầu nối việc làm cho sinh viên
(PLVN) -Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để tìm kiếm và định hướng việc làm trong tương lai, ngày 22/5, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2024 – JOB FAIL HLU 2024.

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước

Những dấu ấn trong 13 năm thành lập Cục Bồi thường nhà nước
(PLVN) - Cục Bồi thường nhà nước được thành lập trong bối cảnh để tổ chức và đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 “đi vào cuộc sống”. Đến nay, Cục đã từng bước khẳng định được vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp

Cần điều chỉnh tăng mức bồi dưỡng giám định tư pháp
(PLVN) -Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực ở lĩnh vực pháp y, pháp tâm thần, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng là người đã nghỉ hưu mà được cơ quan, đơn vị nhà nước ký hợp đồng làm giám định.

Sinh viên sôi nổi thi sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Các đội tham gia phần thi kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ
(PLVN) - Sáng ngày 18/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Bibbins Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam với văn hóa sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế số”.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến hoạt động giám định tư pháp

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia điều hành còn có Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng, ảnh Thu Nga
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật Giám định tư pháp (GĐTP) và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Văn Yên đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia điều hành còn có Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Lê Xuân Hồng.

Xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát triển xứng tầm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
(PLVN) -Sáng 17/5, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam và Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới”.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật
(PLVN) - Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp với Viện Konard Adenauer Stiftung (KAS), ngày 17/5, Bộ Tư pháp và Viện KAS tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) giai đoạn 2025-2030”.

Sẽ bổ sung nhiều loại súng vào nhóm vũ khí quân dụng

Súng bắn đạn ghém được nhiều đối tượng sử dụng trái phép sẽ được quy định là vũ khí quân dụng. (Ảnh: CAQN)
(PLVN) - Ngoài bổ sung dao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí thô sơ, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) cũng có nhiều điểm mới đáng chú ý khác như bổ sung các loại súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào nhóm vũ khí quân dụng; quy định về việc tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ…

Khoa học pháp lý phải đồng hành với sự phát triển của đất nước

PGS.TS Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
(PLVN) -Trong 45 năm hình thành và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò, Trường Đại học Luật Hà Nội đã luôn nỗ lực đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Nhân dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS,TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.