Biểu giá điện 5 bậc thang cũng bị phản đối mạnh

Cải cách biểu giá điện mới phải đảm bảo nguyên tắc không tăng chi cho người tiêu dùng.
(PLVN) - Không chỉ phản đối mức giá đề xuất trong phương án điện một giá, nhiều chuyên gia cho rằng các mức giá đưa ra trong biểu giá 5 bậc thang (phương án biểu giá điện duy nhất đang được tiếp tục lấy ý kiến) chưa đảm bảo nguyên tắc “không tăng chi cho người tiêu dùng”.