Từ 1/1/2021: Thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh BHYT toàn quốc

Thực hiện thông tuyến tỉnh KCB BHYT từ năm 2021.
(PLVN) - Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ 1/1/2021, chính sách BHYT thực hiện thông tuyến tỉnh nội trú trên toàn quốc. Theo đó, bệnh nhân có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh (KCB) tại các bệnh viện tuyến tỉnh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được quỹ BHYT chi trả 100% khi điều trị nội trú.