Từ khóa: #Bệnh viện Phục

Trường hợp nào được hưởng 95% chi phí BHYT?

Trường hợp nào được hưởng 95% chi phí BHYT?
(PLO) - Mẹ của bà Thu Trang (Hà Nội) là cán bộ hưu trí, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Thanh Nhàn. Mẹ của bà bị tai biến, gia đình đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng để khám, chữa bệnh nội trú. Bà Trang hỏi, mẹ của bà có được hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh không?