Bẫy người oan nghiệt

Bị cáo trước vành móng ngựa.
(PLO) - Chiếc bẫy chuột bảo vệ ruộng dưa đã biến thành chiếc bẫy người oan nghiệt khiến một người chết, một người đi tù.