Từ khóa: #Ban Chỉ đạo

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Khắc phục tư tưởng bàn lùi, đùn đẩy, sợ sai không dám làm

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Khắc phục tư tưởng bàn lùi, đùn đẩy, sợ sai không dám làm
(PLVN) -  Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) diễn ra ngày 12/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo - yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng bàn lùi, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Hà Nội tăng cường thanh, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(PLVN) -  Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ quan kiểm tra, thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực: Phải phát hiện từ sớm, từ xa

Sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực: Phải phát hiện từ sớm, từ xa
(PLVN) - Làm việc với Ban Cán sự Đảng một số cơ quan, các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn… để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Hoàn thiện đề án kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án “Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương” đảm bảo chặt chẽ, khoa học.
(Chinhphu.vn) - Việc kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ, là điều kiện quan trọng giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thực hiện đúng tinh thần nghị quyết, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cải cách tư pháp. 

Hà Nội phân công nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
(PLVN) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch thành phố, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, vừa ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.