Tiếp tục nâng cao công tác chuyển đổi số tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.
(PLVN) - Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số, Hà Tĩnh đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá chỉ số đánh giá chuyển đổi số. Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này:

Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả công tác triển khai Chuyển đổi số tại tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua?.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Xác định chuyển đổi số có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng Chính quyền số với nền hành chính hiện đại, thân thiện, hiệu lực hiệu quả; phát triển kinh tế số và hướng đến xã hội số; thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch và văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh đã thành lập 04 Tiểu ban chuyển đổi số; triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho người dân.... Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã chủ động vào cuộc thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả. Nhờ vậy, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khá tích cực trong công tác triển khai chuyển đổi số trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đến nay một số chỉ tiêu như chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2022 của Hà Tĩnh đứng thứ 37 cả nước, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, chỉ số Chính quyền số xếp hạng 39/63, tăng 20 bậc so với năm 2021; chỉ số Kinh tế số xếp hạng 39/63, tăng 17 bậc so với năm 2021; chỉ số Xã hội số xếp hạng 39/63, tăng 18 bậc so với năm 2021. Ngoài ra, các nhóm chỉ số khác cũng đều cơ bản có sự tăng hạng, như: Nhóm chỉ số An toàn thông tin mạng; nhóm chỉ số Nhân lực số; nhóm chỉ số Hạ tầng số; nhóm chỉ số Nhận thức số...

Phóng viên: Xin ông cho biết những khó khăn trong công tác triển khai Chuyển đổi số tại địa phương ?

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai chuyển đổi số, Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Chuyển đổi số là lĩnh vực mới, đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số ở các lĩnh vực còn thiếu, dẫn đến công tác tham mưu triển khai một số nhiệm vụ chưa thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; các sở, ban, ngành đang quản lý, ứng dụng cơ sở dữ liệu riêng lẻ.

Một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn xem chuyển đổi số là việc của cơ quan chuyên môn; người dân, doanh nghiệp chưa tin dùng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ phát sinh thấp; doanh nghiệp công nghệ số chưa phát triển, kinh tế số chưa được thống kê, đo lường đầy đủ; chưa tạo sức lan toả chuyển đổi số trong cộng đồng.

Nội dung quan trọng của chuyển đổi số là người dân có thiết bị và được trang bị kỹ năng sử dụng các ứng dụng, nền tảng số. Tuy vậy, hiện nay việc phổ cập thiết bị còn hạn chế; chưa thông thạo trong sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử…

Ông Võ Trọng Hải – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn

Ông Võ Trọng Hải – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn

Phóng viên: Xin ông cho biết để giải quyết những khó khăn đó, tiếp tục hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số thì địa phương đã có những giải pháp như thế nào?

Ông Võ Trọng Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số, Hà Tĩnh đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo số các cấp trong triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án của UBND tỉnh Hà Tĩnh về chuyển đổi số.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương.

Thứ hai, tăng cường thu hút nhân lực chuyển đổi số chất lượng cao; chú trọng nâng cao năng lực đào tạo về công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung chuyển đổi số địa phương hằng năm dưới các hình thức đa dạng nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết, sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Thứ tư, bám sát định hướng của Uỷ ban chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ở từng ngành, địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của Tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển đổi số theo chủ trương, định hướng của Trung ương như: chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chính sách tổ chuyển đổi số cộng đồng, phổ cập thiết bị số, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn thông tin… để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!

Đọc thêm

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”: Định hướng rèn luyện tư tưởng, thúc đẩy hành động của cán bộ, đảng viên

Quang cảnh Hội thảo. (Nguồn ảnh: hcma.vn)
(PLVN) - Hôm qua (29/2), tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - Giá trị lý luận và thực tiễn”, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày ra đời tác phẩm.

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao, trân trọng, đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sĩ; tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển vững mạnh, toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh: Cần có những cơ chế, chính sách đặc thù

Các đại biểu tại hội nghị.
(PLVN) - Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức sáng 29/2, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến quy định về cơ chế, chính sách đặc thù cho CNQP, an ninh và động viên công nghiệp.

Cần nhiều chính sách để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

 Cần có các cơ chế, chính sách phù hợp để Nhân dân phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng của mình. (Ảnh: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở Hà Nam. Nguồn ảnh: Hanamtv)
(PLVN) - Theo ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trước tiên cần quan tâm đến đời sống của Nhân dân không những về vật chất mà còn cả về tinh thần. Do đó, Đảng và Nhà nước cần có những chính sách trên nhiều lĩnh vực để Nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) -  Sáng 28/2, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bổ nhiệm nhân sự tại TP HCM và 4 địa phương

Bổ nhiệm nhân sự tại TP HCM và 4 địa phương
(PLVN) -  TP HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Sóc Trăng, UBND tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên... vừa tổ chức công bố và trao các quyết định công nhận, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự mới.

Thủ tướng nêu 6 định hướng quan trọng đối với phát triển thị trường chứng khoán

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. (Ảnh: VGP).
(PLVN) -  Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quản lý khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng với tinh thần “Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lời hiệu triệu xây dựng đất nước hùng cường

Đại biểu Tạ Thị Yên. (Nguồn ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Các nhà nghiên cứu đánh giá, đây là bài viết rất tâm huyết, sâu sắc, trí tuệ với tầm nhìn chiến lược, khoa học, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ và được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Thủ tướng: Nội dung các luật phải được diễn đạt rõ ý, ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
(PLVN) - Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 9 nội dung gồm các dự án luật, đề nghị xây dựng pháp luật và về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Việt Nam, Bulgaria xác định lĩnh vực hợp tác mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria. Ảnh: Bộ Công Thương
(PLVN) - Bộ Công Thương cho biết, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lần thứ 13 tại UAE, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Bogdan Bogdanov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Bulgaria.