Hà Nam: Công bố dự án sử dụng đất gần 1000 tỷ đồng

Hà Nam: Công bố dự án sử dụng đất gần 1000 tỷ đồng
(PLVN) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam công bố danh mục Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tân Hà. Đây là dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư, được thực hiện tại xã Tiên Tân và Tiên Hiệp, Thành phố Phủ Lý.