3 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã đưa ra đề xuất 03 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc và một số quy định mới về thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, đã quy định cụ thể về cách xếp lương đối với giáo viên mầm non.