Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy THADS Sơn La

Thứ Tư, 27/6/2018 06:38 GMT+7
(PLO) - Chú trọng việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Cục đảm bảo chất lượng và cơ bản đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những giải pháp Cục THADS Sơn La thực hiện trong những tháng cuối năm nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy THADS Sơn La
Ảnh minh họa.

Cục THADS Sơn La cho biết, các cơ quan THADS tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác THADS, tập trung cao độ giải quyết án, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án; đảm bảo chính xác trong công tác xác minh, phân loại án; phần lớn các vụ việc mới thụ lý trong tháng đều được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật.

Cùng với sự nỗ lực, đổi mới trong cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt với phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và Chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết đạt 71,15% về việc, 7,59% về tiền trên số có điều kiện thi hành. So với chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được giao trong năm 2018 của Cục THADS tỉnh Sơn La, về việc còn thiếu 0,85%, về tiền còn thiếu 24,41% do một số đơn vị số tiền thụ lý mới tăng cao, nên tỷ lệ đạt được về tiền còn thấp.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ như: công tác thực hiện cơ chế một cửa, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn, trong công tác báo cáo thống kê, phân loại án.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong các cơ quan THADS. Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được chú trọng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Những tháng cuối năm Sơn La sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác thi hành án, thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức làm công tác THADS, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung công việc trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THA.

Đồng thời, tập trung giải quyết các vụ án có giá trị lớn để nâng cao tỷ lệ thi hành về giá trị, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc có điều kiện thi hành chuyển từ năm 2017 sang. Tiến hành rà soát, bổ sung các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc dự kiến phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án cùng cấp cho ý kiến để tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng. Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp với Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác thi hành án phá sản. Tập trung nguồn lực để triển khai thi hành các vụ việc phá sản theo các Quyết định của TAND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhất là những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS các cấp trong việc chỉ đạo phối hợp công tác liên ngành trong lĩnh vực THADS. Tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, nhất là các cơ quan khối nội chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Sơn La cũng xác định các giải pháp như tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư  pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chủ động thi hành án các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phát huy vai trò của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành, tiếp tục phương châm “hướng về cơ sở” kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Tin liên quan

Các tin khác