Thời tiết

weather-status16oC Mưa nhẹ

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

LUẬT

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ

SỐ 27/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận. Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải

Mã xác nhận