Luật Đa dạng sinh học

Thứ Sáu, 4/6/2010 09:52 GMT+7

LUẬT

ĐA DẠNG SINH HỌC

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ THỨ TƯ

SỐ 20/2008/QH12 QUA NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11  năm 2008.

Mời bạn nhấp chuột vào đây để download toàn bộ văn bản.

Tin liên quan

Các tin khác