Kiến nghị tăng gấp nhiều lần thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Thứ Ba, 21/8/2018 15:01 GMT+7
(PLO) - UBND TP. HCM kiến nghị nâng thời hiệu xử lý kỷ luật là 5 năm đối với hình thức khiển trách và 10 năm đối với hình thức khác.

TP HCM mới có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Kiến nghị tăng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND TP HCM kiến nghị thời hiệu xử lý kỷ luật là 5 năm đối với hình thức khiển trách và 10 năm đối với hình thức khác.

UBND TP HCM cho biết, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Điều đó dẫn đến thực tế, khi phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức thì đã quá thời hiệu xử lý kỷ luật.

Tin liên quan

Các tin khác