Quảng Ninh là điểm sáng của cả nước trong công tác xây dựng Đảng

(PLVN) - Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ươngVõ Văn Thưởng, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Quảng Ninh là điểm sáng của cả nước trong công tác xây dựng Đảng Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố

Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực bám sát chương trình, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ một cách sâu, rộng và toàn diện. Nhất là việc hợp nhất một số cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng cấp huyện, như: Tổ chức - Nội vụ; Kiểm tra - Thanh tra, mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở; từng bước đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm và lộ trình xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp; tổ chức bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đơn vị cũng chủ động, tích cực, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy ban hành các nghị quyết, chuyên đề; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định, kế hoạch, đề án nhằm đổi mới, tăng cường các khâu trong công tác cán bộ. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố mô hình các tổ chức cơ sở đảng; bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp đảng viên mới, nhất là ở các địa bàn thôn, bản, trường học, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh và các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy ký kết phối hợp công tác 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước thực hiện mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng; ưu tiên, khuyến khích đào tạo bồi dưỡng các chức danh hợp nhất, các lĩnh vực công nghệ cao, chuyên ngành sâu tỉnh đang cần. Công tác chính sách cán bộ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, giải quyết kịp thời chính sách đối với cán bộ. Việc nắm tình hình chính trị, rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định chính trị đối với cán bộ được thực hiện nghiêm túc, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ xử lý các vấn đề về chính trị trên địa bàn. Nhiều Ban tổ chức đảng bộ có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả tích cực 

Những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình là 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt và vượt kết hoạch; những mô hình đổi mới về xây dựng Đảng theo Nghị quyết 18, 19 của T.Ư cơ bản được thực hiện tốt. Cùng với đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng làm tốt việc rà soát công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ mới, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được quan tâm triển khai tốt, các chính sách cán bộ đảm bảo hài hòa.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của tỉnh Quảng Ninh thời gian tớilà triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 14-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chủ đề công tác năm về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ"; làm tốt công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt để chuẩn bị các điệu kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Theo đó, đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai đồng bộ các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quản lý thống nhất về biên chế theo hướng khoán tổng biên chế theo địa phương để chủ động điều chuyển biên chế giữa các khối, các cấp, bảo đảm không phát sinh vượt tổng biên chế được giao. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình thí điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với cơ quan hợp nhất cấp huyện, cơ quan khối các cấp bảo đảm hiệu quả.

Việc đánh giá cán bộ phải trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch; công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ phải lựa chọn người có bản lĩnh, động cơ phấn đấu trong sáng, đúng người, đúng việc. Ngoài đánh giá năng lực cán bộ thì cần phải gắn với kiểm tra, giám sát để thấy rõ hơn hiệu quả, trách nhiệm làm việc.  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, vùng sâu, biên giới, hải đảo, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Thực hiện nghiêm túc, nền nếp, dân chủ, khách quan công tác đánh giá chất lượng tố chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm theo quy định.

Hi vọng, tỉnh Quảng Ninh với nhiều đột phá trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn liền với đó là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sẽ tạo sức mạnh tổng hợp giúp Quảng Ninh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Công Thành

Cùng chuyên mục

Thừa Thiên – Huế 'mạnh tay' phạt hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Thừa Thiên – Huế 'mạnh tay' phạt hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

(PLVN) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm

Cảnh báo tai nạn ô tô khách lúc nửa đêm địa bàn miền núi

Cảnh báo tai nạn ô tô khách lúc nửa đêm địa bàn miền núi
Đến lúc cần siết chặt hơn các quy định, điều kiện kinh doanh ô tô vận tải khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng tăng cường rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm đối với nhà xe, lái xe cũng như phương tiện vi phạm...

Thừa Thiên – Huế 'mạnh tay' phạt hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Thừa Thiên – Huế 'mạnh tay' phạt hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường
(PLVN) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Cần thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân

Cần thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa 8) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam tổ chức hôm nay (ngày 24 tháng 6) tại Hà Nội.

HLV Park Hang Seo bất ngờ về Hàn Quốc

HLV Park Hang Seo bất ngờ về Hàn Quốc
HLV Park Hang Seo sẽ giao lại công việc đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF cho người đại diện Lee Dong Jun, còn ông trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi và tham dự một số sự kiện. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo những vấn đề pháp lý trong cách mạng 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo những vấn đề pháp lý trong cách mạng 4.0
(PLVN) - Chiều 24/6, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam" do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức.

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Hoàn thiện và thực thi pháp luật cần bắt kịp và đồng điệu với cách mạng công nghiệp 4.0

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp:  Hoàn thiện và thực thi pháp luật cần bắt kịp và đồng điệu với cách mạng công nghiệp 4.0
(PLVN) - Hôm nay 24/6, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”. Đây là Hội thảo đầu tiên liên quan đến chủ đề xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Nhân dịp này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Chuỗi siêu thị Vườn của bé kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Chuỗi siêu thị Vườn của bé kinh doanh hàng hóa nhập lậu
(PLVN) - Đó là khẳng định của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cục QLTT TP Hà Nội) phản hồi báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) về thông tin chuỗi siêu thị Vườn của bé, thuộc Công ty TNHH Thiên Kim Hải bán hàng không rõ nguồn gốc.
Tiếp diễn tình trạng mất ANTT tại chợ gốm Bát Tràng do chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp

Tiếp diễn tình trạng mất ANTT tại chợ gốm Bát Tràng do chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp

(PLVN) - Một nhóm người không rõ lại lịch chiếm giữ trái phép bãi gửi xe của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Quang Minh (Công ty Quang Minh) tại khu vực chợ Gốm Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội . Đồng thời, nhóm người này còn đe dọa bằng vũ lực, ép, ăn chặn tiền trông giữ xe của Công ty Quang Minh nhiều ngày qua trước sự “ngó lơ” của chính quyền địa phương ? 

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%