Án mạng kinh hoàng liên tiếp ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Bản tin 113

(PLO) - Chỉ trong một thời gian ngắn, những vụ án rúng động đã liễn tiếp xảy ra. Điều đặc biệt là cả 3 vụ án này đều ở các tỉnh miền núi phía Bắc – Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.