Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại đã tạo điểm nhấn ấn tượng, góp phần cổ vũ, khích lệ ý thức, trách nhiệm của mỗi cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới. 


Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn. Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Chuẩn bị tích cực, chu đáo

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Xác định cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Yên Bái đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đến nay, ban thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện trên 200 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của Trung ương và tỉnh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện đã tổ chức gần 30 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. 

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 1
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Mù Cang Chải.

Ban thường vụ cấp huyện đã thành lập 9 ban chỉ đạo công tác bầu cử; cấp ủy cấp xã thành lập 173 ban chỉ đạo. Toàn tỉnh thành lập 9 UBBC đại biểu HĐND cấp huyện, 173 UBBC đại biểu HĐND cấp xã, 2 ban bầu cử ĐBQH tại 2 đơn vị bầu cử (đơn vị số 1 gồm thành phố Yên Bái và các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên; đơn vị số 2 gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải với số đại biểu được bầu là 3). Cùng với đó, tỉnh đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 15 đơn vị bầu cử; 60 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử và 998 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 998 đơn vị bầu cử cấp xã. 

Việc chia các đơn vị bầu cử căn cứ trên số dân, số đại biểu được bầu, số đơn vị hành chính trong đơn vị bầu cử và theo địa hình, vùng miền. Để cuộc bầu cử đảm bảo chất lượng, UBBC tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban (tuyên truyền; an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử); thành lập tổ chuyên viên giúp việc UBBC tỉnh; và tổ công tác giúp các huyện, thị, thành phố trong công tác bầu cử. 

Thực hiện việc ấn định các khu vực bỏ phiếu, đến nay, UBND 9 huyện, thị, thành phố phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong số 1.154 địa điểm bỏ phiếu có 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa; 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân. 

Đến ngày 3/4, UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 tổ bầu cử tương ứng với 1.154 khu vực bỏ phiếu được UBND cấp huyện phê chuẩn với tổng số 24.234 thành viên tổ bầu cử. Việc chia các khu vực bỏ phiếu căn cứ trên số lượng cử tri, thôn, bản, tổ dân phố, địa hình. 

Việc chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đến nay cơ bản đảm bảo. Sở Nội vụ tỉnh đã tiến hành khắc và bàn giao 9 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp huyện và 173 dấu UBBC đại biểu HĐND cấp xã; khắc và bàn giao 1.075 con dấu ban bầu cử ĐBQH và ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp; khắc và bàn giao 1.154 dấu tổ bầu cử và 1.154 dấu đã bỏ phiếu cho các huyện, thị, thành phố; chuẩn bị 1.154 hòm phiếu chính và 1.154 bảng niêm yết để phát cho các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã in ấn và bàn giao sách hỏi đáp, Luật Bầu cử, lịch trình thực hiện công tác bầu cử, thẻ cử tri, nội quy, thể thức, khẩu hiệu, ảnh Bác, danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh cho các huyện, thị, thành phố… 

Đối với công tác hiệp thương để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử. Do đó, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2 lựa chọn và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ cấp cấp đã phối hợp tổ chức 1.306 hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. 

Đến ngày 17/4/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3. Sau hiệp thương, đã lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó: cấp tỉnh 97 người, cấp huyện 478 người, cấp xã 6.134 người. 

Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đã được thực hiện bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định và bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu. Do đó, từ khi triển khai công tác bầu cử đến nay, UBBC cấp tỉnh, UBMTTQ các cấp chưa tiếp nhận đơn, thư khiếu nại tố cáo của tập thể, cá nhân nào liên quan đến công tác bầu cử.

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 2
 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, vận động cử tri tại huyện Trấn Yên.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, từ nay cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra, Ủy ban MTTQ các cấp, các ban, ngành chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về kết quả các hội nghị hiệp thương; danh sách, tiểu sử những ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các quy định về trình tự, thể thức, địa điểm bầu cử, thời gian đi bỏ phiếu; tổ chức nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tuyên truyền đấu tranh chống các khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, các quan điểm sai trái hoặc thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng đối với cuộc bầu cử;

Tuyên truyền việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng cuộc bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với đó sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, y tế trong cuộc bầu cử.

Chủ động phòng chống dịch

Nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Yên Bái, ngành y tế tỉnh với phương châm "4 tại chỗ” đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra và triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án chống dịch; đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp nghi ngờ, trường hợp đi từ vùng dịch về, F1, F2 (nếu có) là cử tri đang tham gia bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt bầu cử, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, xây dựng 2 tình huống là: bầu cử khi chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 trên địa bàn và bầu cử khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn, có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sở Y tế tỉnh cũng có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể các địa phương, đơn vị y tế kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho các đại biểu trong suốt quá trình triển khai, thực hiện cuộc bầu cử. 

Theo dõi sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, thông điệp 5K, cung cấp tài liệu, hướng dẫn phòng, chống dịch trước và trong thời gian bầu cử; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bằng chất tẩy thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn đối với nền nhà, bàn phím máy tính, các vị trí có tiếp xúc thường xuyên… trước và sau họp khi cần thiết; bố trí đầy đủ bàn khai báo y tế, đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay… 

Yên Bái chủ động, sẵn sàng cho ngày hội lớn ảnh 3
 Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên lấy mấu xét nghiệm các trường hợp F1 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố bố trí tối thiểu 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn; thành lập tổ y tế cố định tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định; các tổ y tế chịu trách nhiệm đảm bảo công tác y tế, hướng dẫn phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu… trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; mỗi tổ y tế cố định chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế, trang phục phòng chống dịch tại các điểm bầu cử. 

Bên cạnh đó, trước ngày bầu cử, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thành lập 2 tổ y tế lưu động chuẩn bị xe cứu thương, đầy đủ thuốc men, trang thiết bị y tế. Các tổ y tế lưu động này luôn đảm bảo thường trực và sẵn sàng hỗ trợ Tổ y tế cố định và làm nhiệm vụ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh tại khu vực phụ trách trong suốt thời gian diễn ra bầu cử; thành lập thêm các Tổ y tế phòng chống dịch tại các địa điểm bỏ phiếu lưu động, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và tại nhà công dân đang cách ly y tế; tập huấn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử: hướng dẫn mặc trang phục chống dịch, vệ sinh khử khuẩn hòm phiếu, thu gom rác thải… 

Đặc biệt, công tác chuẩn bị tại tất cả các khu vực bỏ phiếu cố định được Sở Y tế hết sức chú trọng. Tại đây, Sở Y tế bố trí thực hiện phun thanh khiết môi trường; yêu cầu đăng ký điểm để khai báo y tế bằng mã QR-CODE và dán mã QR-CODE ở vị trí dễ nhìn để người dân đến bầu cử có thể quét mã khai báo y tế (với cử tri sử dụng điện thoại thông minh); yêu cầu mỗi địa điểm bầu cử cố định bố trí 1 phòng cách ly tạm thời đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch; tối thiểu 1 cán bộ hướng dẫn bầu cử mặc quần áo phòng, chống dịch; 1 hòm phiếu riêng và các điều kiện cần thiết khác; thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa các cử tri; sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh trước và sau khi bỏ phiếu; thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết BlueZone, ứng dụng khai báo y tế; thông báo kịp thời với Ban Tổ chức nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở… 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND tỉnh cùng các phương án dự phòng cụ thể, chuẩn bị chu đáo các vật tư, thiết bị, ngành y tế Yên Bái đã sẵn sàng, chủ động các giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả các tình huống dịch bệnh phát sinh; nỗ lực khống chế, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, dập dịch trong thời gian ngắn nhất (nếu có), đảm bảo cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thành công tốt đẹp. 

Xuân Hồng
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế trong quá trình kiểm tra phòng dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HCDC)

Thủ tướng chỉ đạo, điều phối chung công tác phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đọc thêm

Kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cựu quan chức Hà Nội, TP HCM

Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(PLVN) - Tại kỳ họp thứ năm từ ngày 02 đến 04/8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên. 

Thủ tướng đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công cho Thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Đoàn lãnh đạo TPHCM và quận 6 động viên gia đình Thượng úy Phan Tấn Tài
(PLVN) – Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ vừa có Tờ trình số 1065/TTr-TTg đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng úy Phan Tấn Tài, Cán bộ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, Công an TP HCM, Bộ Công an, đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân một cách thực chất, hiệu quả

Giám sát thi công đường nông thôn.
(PLVN) - Ở đâu có quyền lực và trách nhiệm thì quyền lực và trách nhiệm đó phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; không để bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đứng ngoài sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Nhưng giám sát phải trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, truy đến cùng sự việc.

Chủ tịch nước biểu dương 3 triệu công nhân dệt may vừa sản xuất vừa chống dịch

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam.
(PLVN) - Chiều 3/8, tại Phủ Chủ tịch, gặp mặt các điển hình tiên tiến trong thực hiện mục tiêu kép của ngành dệt may Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của ngành đạt được trong nửa đầu năm nay. Đất nước rất cần những “bông hoa đẹp” như các điển hình tiên tiến ngành dệt may. 

Cải cách mạnh mẽ thể chế để nâng tầm hội nhập quốc tế

Hình minh họa
(PLVN) - Để những chủ trương và giải pháp về hội nhập quốc tế được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, trong giai đoạn tới, Chính phủ cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế theo hướng đồng hành, tạo ra những lợi ích để chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp; đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội ngũ y bác sĩ tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn quốc, ngày 10/7. Ảnh: VGP
(PLVN) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ở bên cạnh, mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Sức mạnh dân tộc từ lời kêu gọi của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra “Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19”.
(PLVN) - Lịch sử bảo vệ dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam đã cho thấy mỗi khi đất nước đứng trước những thách thức mới, cần huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, lời hiệu triệu của người lãnh đạo đất nước lại mang đến những sức mạnh thần kỳ.

Hạn chế văn bản vừa ban hành đã thu hồi: Cần quy định toàn diện về soạn thảo, ban hành, xử lý

Hình minh họa.
(PLVN) - Nhằm hạn chế tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải thu hồi, đính chính, các chuyên gia pháp luật cho rằng, bên cạnh việc xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc cần nghiên cứu, ban hành văn bản quy định đầy đủ, toàn diện về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, xử lý văn bản hành chính trái pháp luật hoặc văn bản không đảm bảo tính hợp lý, khả thi.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Lâm đồng đề ra giải pháp tạo đột phá

Một trong những ưu tiên của Lâm Đồng thời gian tới là hoàn thiện hệ thống đô thị vệ tinh bên cạnh trung tâm Đà Lạt.
(PLVN) - Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Lâm Đồng đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2025 để thực hiện các đột phá chiến lược.

Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Văn phòng Chính phủ bổ sung cụm từ “Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)” thành “Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép) ”.