Từ khóa: #Xử phạt hành chính một chủ rừng đốt dọn thực bì không đúng quy định