Từ khóa: #xếp loại thầy và trò

Để những cuộc thi đi vào thực chất

Ảnh minh họa.
(PLVN) -Năm năm trước đây, vào 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) từng yêu cầu các sở rà soát và giảm các cuộc thi không hiệu quả, tốn kém, ép buộc giáo viên và học sinh tham gia; không dùng kết quả những cuộc thi này để đánh giá thành tích và xếp loại thầy và trò.