Từ khóa: #Vụ Năng lượng Ủy ban Quản lý vốn

Ủy ban Quản lý vốn thúc dự án điện tỷ USD dưới chân Đèo Ngang

Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn thị sát hạng mục cảng nhập than và đê chắn sóng Nhiệt điện Quảng Trạch 1
(PLVN) - Tiến độ triển khai các gói thầu của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. Công tác thi công nhà máy chính hiện đã đạt được nhiều mốc tiến độ quan trọng. Trong đó, công tác thi công cọc và móng vượt 1,5 tháng so với kế hoạch.