Quảng Ngãi: Nỗ lực xoá “điểm đen”, dọn cáp vô chủ

Sợi cá viễn thông treo trên cột điện gây nên cảnh ngổn ngang ở đường phố Quảng Ngãi
(PLVN) - Nhùng nhằng những sợi cáp viễn thông vô chủ treo trên các cột điện tạo thành các “điểm đen”, gây nên một khung cảnh ngổn ngang, chằng chịt với những bó dây cột tạm, những giá đỡ tạm bợ,… là hình ảnh thường thấy của mỗi người dân khi ra đường tại Quảng Ngãi.