Quảng Nam bổ sung 2 dự án hạ tầng giao thông hơn 4.350 tỷ đồng

Đường ven biển Việt Nam qua Quảng Nam hiện nay
(PLVN) - Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong Khu kinh tế, dự kiến tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng và dự án Kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn, dự kiến tổng mức đầu tư 2.454 tỷ đồng đã được tỉnh Quảng Nam bổ sung để triển khai.