Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật

(PLVN) -”Những kết quả đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW” là đánh giá của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW diễn ra sáng ngày 19/12.

Phó Thủ tướng thường trực đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong 15 năm qua thể hiện trên các mặt: nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL của các cấp ủy đảng, người đứng đầu ngày càng được nâng lên. Thể chế, chính sách về PBGPL cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ, đặc biệt là sự ra đời của Luật PBGDPL năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, giúp cho công tác PBGDPL được triển khai đồng bộ thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi cả nước với sự quy định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, địa phương. Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về PBGDPLđược ban hành và tổ chức thực hiện tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đa dạng hóa, sát với nội dung, đối tượng, địa bàn. Việc triển khai công tác này được gắn với việc tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin đưa công tác PBGDPL đã dần đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả trên thực tế. Ấn tượng với kết quả tổ chức một số cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chú trọng hơn; vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội đã được phát huy góp phần giúp các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin pháp luật cho người dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ và cũng tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PBGDPL. Với lực lượng 27.401 báo cáo viên pháp luật và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật trên cả nước; 14.899 giáo viên dạy môn giáo dục công dân, 1.418 giảng viên giảng dạy môn pháp luật. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò rất quan trọng trong công tác này.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì Hội nghị

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL được quan tâm hơn, năm sau cao hơn năm trước. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng hiệu quả. Cùng đó, ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai đồng bộ trên cả nước thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước. ..

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và kịp thời của các cấp uỷ, tổ chức đảng; sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện PBGDPL của các Bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ và tham gia trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và từng người dân.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, trong đó xác định xây dựng cơ quan tham mưu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo đảm sự linh hoạt, chủ động cho công tác này từ việc huy động, sử dụng nguồn lực đến triển khai, thực hiện các chương trình, đề án đạt hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp thông tin về pháp luật phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác, ứng dụng tối đa những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin trong PBGDPL; đẩy mạnh đổi mới giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đổi mới công tác PBGDPL trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Báo chí phải thực sự trở thành diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đối với pháp luật; giáo dục nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phê bình, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật…

 

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL. Trọng tâm là thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, chú trọng việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng, phát triển đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn..

Phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia giám sát, phản biện chủ trương, chính sách, pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, tại Hội nghị, đã có 11 tham luận của các Bộ, ngành địa phương về công tác PBGDPL, qua đó nêu bật những kết quả đạt được, đặc biệt là các mô hình, giải pháp mới của Bộ, ngành, địa phương mình cũng như những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Các nhóm kiến nghị bao gồm: ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW để phù hợp với tình hình mới, tăng cường nguồn lực (con người, kinh phí) cho công tác PBGDPL; kịp thời khen thưởng, động viên các mô hình hay, sáng kiến mới; tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của cơ quan truyền thông…

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL.

Thu Hằng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại chung cư ở Hà Nội

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại chung cư ở Hà Nội
(PLVN) - Đại diện Công an quận Thanh Xuân thông tin, thông qua công tác tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cơ quan công an đã phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở trên địa bàn quận.

Vĩnh Phúc đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 dù vẫn có yếu tố nguy cơ cao

Vĩnh Phúc đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 dù vẫn có yếu tố nguy cơ cao
(PLVN) -  Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Vĩnh Phúc đang kiểm soát tốt, song thực tế vẫn có yếu tố nguy cơ cao, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào khi nguồn lây tại tỉnh bắt đầu từ ca bệnh Trung Quốc đã xác định là biến thể liên quan đến Ấn Độ; ổ dịch lớn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí rất khó truy vết; đã xuất hiện những ca bệnh trong doanh nghiệp…

Xử lý tình trạng xe khách xem thường luật giao thông

Xử lý tình trạng xe khách xem thường luật giao thông
(PLVN) - Điều khiển xe khách chạy trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc, đậu đỗ xe nơi có biển báo cấm dừng cấm đỗ, dừng xa lề rước khách vô tội vạ... là những hành vi mà lái xe khách của 3 hãng xe ở Tiền Giang thường xuyên vi phạm gây bức xúc cho người dân cần được xử lý nghiêm.

Phát hiện nhiều hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển

Phát hiện nhiều hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển
(PLVN) - Qua hai đợt tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn đường ống dẫn khí dưới biển, tuyên truyền bầu cử và tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho bà con ngư dân trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện 13 vụ việc với 23 phương tiện đang khai thác đánh bắt hải sản trong và cận kề hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển.

Quyết tâm phòng chống hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử

Quyết tâm phòng chống hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh, tổ chức thành công cuộc bầu cử
(PLVN) - “Quyết tâm phòng chống hiệu quả và đẩy lùi dịch bệnh trên toàn đất nước ta, bảo vệ sức khỏe nhân nhân, lấy sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết, bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới”, Thủ tướng nhấn mạnh khi kết luận buổi làm việc với Bộ Y tế sáng nay (15/5).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu: "Phòng chống dịch COVID-19 là góp phần vào thành công của cuộc bầu cử"

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu: "Phòng chống dịch COVID-19 là góp phần vào thành công của cuộc bầu cử"
(PLVN) - Chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra “ngày hội non sông”, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 sắp tới.

Cao Bằng tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Cao Bằng tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

(PLVN) - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết mới đây tại tại cửa khẩu Lý Vạn – Thạc Long (Đại Tân, Trung Quốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý biên giới Đại Tân trao trả.

 

Đắk Lắk khẩn trương truy vết hành khách cùng chuyến bay QH1403

Đắk Lắk khẩn trương truy vết hành khách cùng chuyến bay QH1403
(PLVN) - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản hỏa tốc thông cáo về việc ghi nhận ca dương tính thứ 3 với SARS-COV-2 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hành khách trên chuyến bay QH1403 (Hà Nội- Buôn Ma Thuột) khẩn trương đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế.

Văn phòng công chứng Phạm Lan Anh: Khẳng định thương hiệu ở thành phố ngàn hoa

Văn phòng công chứng Phạm Lan Anh: Khẳng định thương hiệu ở thành phố ngàn hoa
(PLVN) - Tuy mới đi vào hoạt động gần 2 năm nhưng Văn phòng công chứng Phạm Lan Anh (số 9, Trần Phú, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã sớm khẳng định vị trí Top đầu trong hoạt động lĩnh vực công chứng trên địa bàn Lâm Đồng và các tỉnh lân cận với phương châm hoạt động “Đúng pháp luật, nhanh chóng, tận tình, chính xác”.
Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

Moody’s xem xét nâng hạng VPBank

(PLVN) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's vừa phát đi thông báo về việc đang xem xét nâng hạng hàng loạt chỉ số xếp hạng quan trọng cho VPBank.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376