Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật

(PLVN) -”Những kết quả đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW” là đánh giá của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW diễn ra sáng ngày 19/12.

Phó Thủ tướng thường trực đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong 15 năm qua thể hiện trên các mặt: nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL của các cấp ủy đảng, người đứng đầu ngày càng được nâng lên. Thể chế, chính sách về PBGPL cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ, đặc biệt là sự ra đời của Luật PBGDPL năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, giúp cho công tác PBGDPL được triển khai đồng bộ thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi cả nước với sự quy định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, địa phương. Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về PBGDPLđược ban hành và tổ chức thực hiện tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đa dạng hóa, sát với nội dung, đối tượng, địa bàn. Việc triển khai công tác này được gắn với việc tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin đưa công tác PBGDPL đã dần đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả trên thực tế. Ấn tượng với kết quả tổ chức một số cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chú trọng hơn; vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội đã được phát huy góp phần giúp các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin pháp luật cho người dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ và cũng tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PBGDPL. Với lực lượng 27.401 báo cáo viên pháp luật và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật trên cả nước; 14.899 giáo viên dạy môn giáo dục công dân, 1.418 giảng viên giảng dạy môn pháp luật. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò rất quan trọng trong công tác này.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì Hội nghị

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL được quan tâm hơn, năm sau cao hơn năm trước. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng hiệu quả. Cùng đó, ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai đồng bộ trên cả nước thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước. ..

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và kịp thời của các cấp uỷ, tổ chức đảng; sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện PBGDPL của các Bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ và tham gia trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và từng người dân.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, trong đó xác định xây dựng cơ quan tham mưu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo đảm sự linh hoạt, chủ động cho công tác này từ việc huy động, sử dụng nguồn lực đến triển khai, thực hiện các chương trình, đề án đạt hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp thông tin về pháp luật phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác, ứng dụng tối đa những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin trong PBGDPL; đẩy mạnh đổi mới giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đổi mới công tác PBGDPL trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Báo chí phải thực sự trở thành diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đối với pháp luật; giáo dục nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phê bình, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật…

 

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL. Trọng tâm là thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, chú trọng việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng, phát triển đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn..

Phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia giám sát, phản biện chủ trương, chính sách, pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, tại Hội nghị, đã có 11 tham luận của các Bộ, ngành địa phương về công tác PBGDPL, qua đó nêu bật những kết quả đạt được, đặc biệt là các mô hình, giải pháp mới của Bộ, ngành, địa phương mình cũng như những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Các nhóm kiến nghị bao gồm: ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW để phù hợp với tình hình mới, tăng cường nguồn lực (con người, kinh phí) cho công tác PBGDPL; kịp thời khen thưởng, động viên các mô hình hay, sáng kiến mới; tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của cơ quan truyền thông…

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL.

Thu Hằng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật

Nhiều cán bộ ở Đắk Lắk bị xem xét kỷ luật
(PLVN) -Ngày 10/7, tại kỳ họp 83, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vừa ban hành kết luận một số nội dung liên quan đến việc thẩm tra, xác minh, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật với một số lãnh đạo trên địa bàn.

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370

Quảng Ngãi tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm covid -19 thứ 370
(PLVN) - Theo nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Có một bệnh nhân người Serbia chuyên gia của tập đoàn Hòa Phát, nhập cảnh từ Oman về sân bay Đà Nẵng vào ngày 9/7, được cách ly tập trung tại khách sạn Harmonia thuộc huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi và sau đó được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 10/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virut Covid-19.

Quảng Ninh giải quyết nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao

Quảng Ninh giải quyết nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao
(PLVN) - Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã diễn ra với phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri, sự quan tâm của nhân dân, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã giải trình rõ các nội dung mà cử tri, người dân quan tâm.

Vợ cũ biệt tích của chồng đột ngột xuất hiện “đòi chồng”, tôi biết phải làm sao?

Vợ cũ biệt tích của chồng đột ngột xuất hiện “đòi chồng”, tôi biết phải làm sao?
(PLVN) - Tôi gặp chồng khi vợ trước của anh ấy bỏ đi biệt tích, chúng tôi đã tự nguyện yêu thương và làm các thủ tục pháp lý để kết hôn với nhau. Đột ngột đầu năm nay, vợ cũ của chồng tôi bỗng trở về tranh chấp và nói tôi là kẻ cướp chồng, chị ấy dọa sẽ kiện tôi ra pháp luật để đòi lại chồng. Tôi hoang mang không biết phải làm sao? 

Lee Byung Hun - Nam tài tử “lắm tài nhiều tật” của giới giải trí Hàn Quốc

Lee Byung Hun - Nam tài tử “lắm tài nhiều tật” của giới giải trí Hàn Quốc
(PLVN) - Lee Byung Hun là tài tử được mệnh danh “ông hoàng phòng vé” Hàn Quốc là minh chứng tiêu biểu cho câu “lắm tài nhiều tật”. Bê bối tình dục, ngoại tình cùng hai cô gái trẻ trong lúc vợ mang bầu năm 2014 là vết nhơ không thể xóa nhòa của Lee Byung Hun. Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, nam diễn viên buộc phải cúi đầu xin lỗi. 

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người gắn với một loại đá quý?

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người gắn với một loại đá quý?
(PLVN) - Từ xa xưa, con người đã khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của các loại đá quý, biết sử dụng chúng để chữa bệnh, làm đồ trang sức… và thường dùng đá quý để cúng tế các vị thần cầu may mắn, bình an. Người phương Tây cổ cho rằng mỗi tháng trong năm gắn với một loại đá quý...
Khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em chém Công an trọng thương

Khởi tố, bắt tạm giam 2 anh em chém Công an trọng thương

(PLVN) -Cơ quan CSĐT - Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cùng trú thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành
(PLVN)- Trả lời PLVN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020

 TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020
(PLVN) - Ngày 11/7, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020" nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
(PLVN) - Kim tự tháp là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng cho mình. Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài 4.000 năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí.

Đòn hiểm

Đòn hiểm
(PLVN) - Mỹ quyết liệt nhất, nhưng cả Anh, Canada và Australia cũng thể hiện phản ứng rất gay gắt với Trung Quốc sau khi nước này bắt đầu có hiệu lực chính thức bộ luật mới thông qua về an ninh ở Hong Kong. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬